Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 17. 3. do 24. 3. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 16. 03. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 17. 3. do 24. 3. 2024


Neděle   17. 3. 5. Neděle postní

Úterý     19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Neděle   24. 3. Květná neděle

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   17. 3.   7.45 za Farnost

pondělí 18. 3. 17.00 za Marii Králíkovu, živou a + rodinu Kučerovu a Králíkovu

úterý     19. 3. 17.00 za Růženu Zavřelovu, manžele Jana a Marii Šebkovy,

jejich rodiče, živou a zemřelou rodinu

pátek     22. 3.17.00 mše svatá nebude

sobota   23. 3.   7.45 za rodiče Sojkovy, syna, vnučku a Boží ochranu

neděle   24. 3.   7.45 za Jana Štěrbu, sourozence, rodiče, rodinu Havelkovu, Štěrbovu a Weiglovu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  17. 3.  9.30 za rodinu Ráčkovu, Němcovu,  Ficovu, Jaškovu, dva vnuky, za rodinu Kadlecovu, Nekvapilovu, Podsedkovu, živou a zemřelou přízeň                   

středa  20. 3. 17.00 až 18.30 příležitost k svátosti smíření (P. Mirek Dibelka)

                      17.30 za Věru a Josefa Bartoškovy, dvoje rodiče a duše v očistci

neděle  24. 3.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   17. 3. 11.00 za rodiče Pestrovy, Matouškovy, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek  21. 3. 16.30 až 18.00 příležitost k svátosti smíření (P. Mirek Dibelka)

16.00 za rodiče Knoflíčkovy, Maloňovy, manžele Lacinovy, syna, živou a + přízeň

neděle   24. 3. 11.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle   17. 3.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

neděle   24. 3.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

 

Sbírka: Deblín 4.350 Kč, Křoví 4.128 Kč, KNV 2.670 Kč

V pondělí 18. března v 18.00 je setkání EFR a PFR na faře ve Svatoslavi.

V úterý 26. března od 18.00 do 19.00 je příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi na faře v Deblíně. Přijedou dva cizí zpovědníci.

Ve středu 27. března od 17.30 do 18.00 svátost smíření v kostele ve Svatoslavi.

Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616