Zpět na původní článek na webu

Přehled Velikonočních bohoslužeb od 24. 3. do 1. 4. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 23. 03. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 24. 3. do 1. 4. 2024

 

Neděle     24. 3. Květná (pašijová) neděle

Čtvrtek    28. 3. Zelený čtvrtek

Pátek       29. 3. Velký pátek (den přísného postu)

Sobota     30. 3. Bílá sobota

Neděle     31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   24. 3.   7.45 za Jana Štěrbu, sourozence, rodiče, rodinu Havelkovu, Štěrbovu a Weiglovu

úterý     26. 3. 17.00 za Josefa Nehodu, dvoje rodiče a celou rodinu

                       18.00 až 19.00 příležitost k svátosti smíření na faře

čtvrtek 28. 3. 17.00 za nová kněžská a jáhenská povolání

pátek    29. 3. 19.30 Velkopáteční obřady (jáhen Václav)

sobota  30. 3. 19.00 za Cyrila Papouška, živou a zemřelou přízeň

neděle  31. 3.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Ventrubovu, Rosovu a Boží ochranu

pondělí  1. 4.   7.45 za rodinu Zdvořáčkovu, Koudelkovu a duše v očistci

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle     24. 3.   9.30 za Farnost

čtvrtek    28. 3. 17.00 za nová kněžská a jáhenská povolání

pátek       29. 3. 17.00 Velkopáteční obřady

sobota     30. 3. 17.00 za Cyrila Papouška, živou a zemřelou přízeň

neděle     31. 3.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Froncovu a Dosadilovu

za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu, Piskovu, Horkou a Bartoníkovu

pondělí     1. 4.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Novákovu

 

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    24. 3. 11.15 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

neděle    31. 3. 11.15 za Farnost

pondělí    1. 4. 11.00 za Josefa Maška, sourozence, rodiče, Jaroslava a Františka Hejtmánka, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle      24. 3.   9.00 Bohoslužba slova (jáhen Mirek)

středa       27. 3. 16.00 Mše svatá a zpověď (otec Petr)

čtvrtek     28. 3. 16.00 Mše svatá (otec Petr)

pátek        29. 3. 15.00 Velkopáteční obřady (jáhen Mirek)

neděle      31. 3. 11.00 Mše svatá (otec Petr)


Ve sbírce se vybralo: Deblín 4.665 Kč Křoví 4.100 Kč KNV 4.320 Kč

V neděli 31. března po mši svaté je žehnání velikonočních pokrmů.

Během Velikonočních svátků bude sbírka na potřeby kostela.

V úterý 2. dubna budu navštěvovat nemocné o velikonocích v Deblíně a okolí.

Přeji všem farníkům požehnané Velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.