Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. 4. do 7. 4. 2024

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Přehled bohoslužeb, Vydáno dne: 29. 03. 2024Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 1. 4. do 7. 4. 2024


Neděle 31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Neděle   7. 4. 2. Neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

pondělí   1. 4.   7.45 za rodinu Zdvořáčkovu, Koudelkovu a duše v očistci

pátek       5. 4.17.00 za Marii a Františka Macháčkovy a duše v očistci

sobota     6. 4.   7.45 za duše v očistci

neděle     7. 4.   7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

pondělí     1. 4.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Pokornou a Novákovu

středa       3. 4. 17.30 za nově pokřtěné

neděle      7. 4.   9.30 za Josefa Suchomela, rodiče Suchomelovy, rodinu Polovu

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

pondělí   1. 4. 11.00 za Josefa Maška, sourozence, rodiče, Jaroslava a Františka Hejtmánka, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

čtvrtek    4. 4. 16.00 za rodinu Staňkovu, Lacinovu, Balákovu, živou a + přízeň

pátek       5. 4. 15.00 pohřební mše svatá za Růženu Žaloudkovou

neděle     7. 4. 11.00 bohoslužba slova (jáhen Václav)

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle      31. 3. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

neděle        7. 4. 11.00 Mše svatá (otec Petr)

 

Sbírka: Deblín 6.920 Kč, Křoví 3.420 Kč, KNV 2.670 Kč

V úterý 2. dubna navštěvuji nemocné po velikonocích v Deblíně a okolí.

V pátek 5. dubna v 18.00 je setkání PFR na faře v Deblíně.

V neděli 7. dubna končí sbírka Postní almužna 2024. Vraťte pokladničky zpět do kostela. Výtěžek sbírky bude ve spolupráci s charitou věnován na daný účel.

V neděli 7. dubna bude při mši svaté sbírka na Charitu.

V sobotu 13. dubna v 17.00 bude Fatimský den. Celebruje P. Mirek Dibelka.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na chodu farnosti Těm, kdo pravidelně uklízí kostel a zdobí oltáře květinami. Těm, kdo perou a žehlí bohoslužebné prádlo. Těm, kdo se podílí na službě při mši svaté: varhaníkovi, kostelníkovi, akolytům, lektorům, ministrantům. I Vám, kteří už pro své stáří a nemoc nemůžete fyzicky pracovat a tak se modlíte a obětujete za farnost. Děkuji těm, kteří obětavě slouží naší farnosti. Přeji všem farníkům požehnané Velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.