Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 19 nalezených)

|0-15|15-19|
Zamyšlení

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XIX. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH (11. ÚNORA 2011)

„Jeho ranami jste uzdraveni“ (1Pt 2, 24)

Drazí bratři a sestry!

U příležitosti památky Panny Marie Lurdské, která se slaví 11. února, si církev každoročně připomíná Světový den nemocných. Podle přání ctihodného Jana Pavla II. se tato okolnost stává vhodným podnětem k zamyšlení nad tajemstvím bolesti a také k tomu, aby se všechna naše společenství i občanská společnost stávaly vnímavější k nemocným bratřím a sestrám.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 11. 02. 2011 | 1806 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Jeden rozhovor pro zasmání


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 24. 09. 2010 | 2541 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha


VEZMI A ČTI“

příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 05. 09. 2010 | 2492 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Papež Benedikt XVI. k postní době 2010

Drazí bratři a sestry, církev nás každý rok v postní době vybízí, abychom se podívali na svůj život ve světle evangelního učení. V tomto roce bych vám rád předložil několik úvah, které se týkají závažného tématu spravedlnosti, a za základ si vzal výrok sv. Pavla: Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista (Řím 3,21-22).


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 20. 02. 2010 | 2431 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Postní almužna 2009

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog). Postní doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru – hlad a žízeň po Bohu.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 07. 03. 2009 | 2411 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Poselství papeže k postní době 2009


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 01. 03. 2009 | 2752 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Společný pastýřský list biskupů na neděli 26. října 2008

Drazí bratři a sestry, v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve sdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických otázkách, které se týkají lidského života. Vydávají a připravují se záko­ny, které závažným způsobem ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná i v češtině, avšak seznamuje se s nimi jen omezený okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší okruh věřících.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 29. 10. 2008 | 2698 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Poselství papeže Benedikta XVI. k Světovému dni misií 2008

Drazí bratři a sestry, u příležitosti světového dne misií bych Vás rád vyzval k úvaze o trvalé naléhavosti hlásání Evangelia, a to i v této době. Misijní poslání nadále zůstává absolutní prioritou a důležitým úkolem pro všechny pokřtěné, kteří byli na počátku tohoto tisíciletí vyzváni, aby se stali „služebníky a apoštoly Ježíše Krista“.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 18. 10. 2008 | 2743 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Zamyšlení nad obrazem Povolání sv. Matouše

San Luigi dei Francesi je jedním z římských kostelů a nachází se na malém naměstíčku v samém středu města nedaleko slavné Piazza Navona. Je národním kostelem pro Francouze žíjící v Římě a byl postaven roku 1589.
Kostel je slavný díky boční kapli - Cappella Contarelli, kde se nachází cyklus obrazů svatého Matouše od malíře Caravaggia: „Sv. Matouš s andělem“, „Umučení apoštola Matouše“ a především nejslavnější malířův obraz „Povolání sv. Matouše“.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 16. 06. 2008 | 10559 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Benedikt XVI. k Světovému dni modliteb za povolání 2008


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 13. 04. 2008 | 2771 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

P. Angelo Scarano - texty duchovní obnovy

Na začátku postní doby 2008 jsme mohli společně prožít Postní duchovní obnovu vedenou P. Angelem Scaranem z Prahy.
Poznámky k přednáškám od otce Angela naleznete pod tímto článkem.

Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 10. 04. 2008 | 4214 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

E-mail pro zasmání

Dokonalý kněz.
Nedávný výzkum nashromáždil kvality, které lidé očekávají od jejich kněze a tyto data byla dána do počítače.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 14. 01. 2008 | 2625 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Poselství papeže k Novému roku 2008

Poselství papeže Benedikta XVI. k Světovému dni míru 1. ledna 2008 na téma Lidská rodina, společenství pokoje.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 02. 01. 2008 | 2581 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Život po porodu

embryo

Rozhovor dvou miminek v bříšku maminky o životě po porodu.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 12. 11. 2007 | 2854 přečtení | Vytisknout článek
Zamyšlení

Meditace ikony Trojice

Ikona Trojice RublevI ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
Rozhlédl se a spatřil: Hle proti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc... (Gn 18)


Meditace ikony Trojice - Olivier Clément stránky komunity Chemin Neuf


Autor: J. Sojka | Vydáno dne 05. 08. 2007 | 4010 přečtení | Vytisknout článek
|0-15|15-19|

Novinky
09.02.2024: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v 9.00 v Křoví v 15.00 v Deblíně.

09.02.2024: Pomazání
V neděli. 18. února se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

26.01.2024: Obnova
16. až 18.února bude postní duchovní obnova v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server