Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Archiv ohlášek

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 26. listopadu do 3. prosince 2006Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 26. listopadu do 3. prosince 2006

Verze Přehled bohoslužeb.PDF ( vhodnější pro tisk)

Svátky a památky:

neděle 26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

čtvrtek 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

neděle 3.12. 1. neděle adventní


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 26.11. 7.45 mše sv. Jaroslava Weigla, matku, švagra a rodinu Weiglovu

úterý 28.11. 17.00 mše sv. (ke cti sv. Judy Tadeáše) na poděkování za dar zdraví a víry, za nemocné

čtvrtek 30.11. 16.30 modlitba sv. růžence

pátek 1.12. 17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za zemřelého otce a přízeň, za živou rodinu

sobota 2.12. 7.45 mše sv. za farnost

neděle 3.12. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu a Boží ochranu pro živou rodinu


Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

všední dny: mše sv. v 6.00 a 15.00 hodin sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin

neděle: mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 26.11. 9.30 mše sv. za rodiče Nekvapilovy, syna Miloše, rodinu Hladíkovu a Gruntovu

středa 29.11. 17.00 mše sv. na úmysl dárce

neděle 3.12. 9.30 mše sv. za Karla a Antonii Minaříkovy, jejich rodiče, rodiče Skalníkovy, za rodinu Dvořáčkovu, Pískovu a celou živou rodinu


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 26.11. 11.00 mše sv. za Miroslava Pestra, jeho rodiče, bratra a sestru,za rodiče Juránkovy, syna, manželku a jejich syna

čtvrtek 30.11. 17.00 mše sv. za rodinu Seyfertovu, Vojancovu a manžele

neděle 3.12. 11.00 mše sv. za Růženu Maškovu, Jana a Františku Maškovy, živé a zemřelé příbuzné


* Deblín: Volby do farní rady budou ukončeny v neděli 26.11. po bohoslužbě. Volíme 4 zástupce.

* V úterý 28.11. ve 14 hod. na Žernůvce vystoupí Radovan Lukavský s pásmem mluveného slova.

* Ve čtvrtek 30.11. budu navštěvovat nemocné v našich farnostech.

* V sobotu 2.12. ve 14 hodin zveme všechny děti i dospělé na faru v Deblíně k vyrábění adventních věnců - prosím, přineste si materiál k jejich výrobě.

* V sobotu 2.12. v 18 hodin zahájíme dobu adventní - požehnáním adventního věnce a hudebním pásmem - vystoupí Jitka Ivanisková, klavír a Tišnovský komorní orchestr, řídí Jaroslav Kolesa. Vstupné dobrovolné.

* V neděli 3.12. při bohoslužbě budou požehnány adventní věnce.

* V zákristii si můžete zakoupit knížečku s krátkými zamyšleními na letošní advent, cena 9,-Kč.

* Úmysly mší sv. na rok 2007 se budou zapisovat v neděli 3.12. po bohoslužbě.

* Internetové stránky farnosti - použijte odkaz ze stránek obce www.deblin.cz

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214 P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544


Autor: J. Sojka | Vydáno dne 25. 11. 2006 | 1477 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
17.04.2021: Dispenz
Stále platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

17.04.2021: Přijímání
Po každé mši svaté se podává svaté přijímání:
Deblín v 8.45
Křoví v 10.30
KNV v 12.00

17.04.2021: Covid
Od 1. 1. 2021 je sloužena mše svatá jen pro rodinu, která má intenci. Veřejné bohoslužby jsou zrušeny do odvolání.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server