Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Časopis

Vánoční zamyšleníJeden mocný panovník přecházel poušť s velkou karavanou, která nesla jeho pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a drahé kamení vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech, spadla na zem a vysypala se do písku. Král se nechtěl zastavovat, neměl ani jinou truhlici a všichni ostatní velbloudi byli tak naloženi, že už by stejně víc neunesli. Dovolil tedy všem dvořanům, ať si z vysypaného pokladu vezmou, co unesou. Ti se také hned vrhli do písku na zlato a drahokamy jako na kořist. Král však pokračoval dál. Po chvíli si všiml, že přece jen někdo za ním stále jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který za ním běžel, celý zpocený a udýchaný.
"Tys tam nezůstal a nic sis nevzal?" zeptal se udiveně král.
Mladík se mu důstojně poklonil a hrdě odpověděl: "Já jdu za svým králem."

Přeji Vám požehnané svátky narození Ježíše Krista. Krále, který se narodil v chudém Betlémském chlévě. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se neobávají následovat tohoto Krále svým životem i službou. Děkuji za často nezištnou a nedocenitelnou pomoc všem kostelníkům, ministrantům, lektorům, varhaníkům a zpěvákům, členům farní rady, těm, kteří se starají úklidem či výzdobou o krásu našich kostelů, těm, kdo vedou mládež, setkávají se společně a pamatují při modlitbě na všechny rodiny a naše farnosti.
Děkuji za veškeré dary, modlitby a oběti, díky nimž můžeme společně - děti, mládež, dospělí i staří, zdraví i nemocní - kráčet za naším Králem, Bohem, který se narodil jako malé dítě položené do prostých jeslí před 2000 lety. Jemu se přišli poklonit obyčejní pastýři i učení mudrci... a dnes i my.
P. Oldřich Chocholáč

Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 09. 12. 2006 | 1540 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
16.01.2021: Sbírka
Do 24. ledna bude Tříkrálová pokladnička v kostele v Deblíně. Můžete přispět.

02.01.2021: Covid
Od 1. 1. 2021 bude sloužena mše svatá jen pro rodinu, která má intenci. Veřejné bohoslužby jsou zrušeny do odvolání.

02.01.2021: Přijímání
Po každé mši svaté se podává svaté přijímání:
Deblín v 8.45
Křoví v 10.30
KNV v 12.00

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server