Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Časopis

Vánoční zamyšleníJeden mocný panovník přecházel poušť s velkou karavanou, která nesla jeho pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a drahé kamení vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech, spadla na zem a vysypala se do písku. Král se nechtěl zastavovat, neměl ani jinou truhlici a všichni ostatní velbloudi byli tak naloženi, že už by stejně víc neunesli. Dovolil tedy všem dvořanům, ať si z vysypaného pokladu vezmou, co unesou. Ti se také hned vrhli do písku na zlato a drahokamy jako na kořist. Král však pokračoval dál. Po chvíli si všiml, že přece jen někdo za ním stále jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který za ním běžel, celý zpocený a udýchaný.
"Tys tam nezůstal a nic sis nevzal?" zeptal se udiveně král.
Mladík se mu důstojně poklonil a hrdě odpověděl: "Já jdu za svým králem."

Přeji Vám požehnané svátky narození Ježíše Krista. Krále, který se narodil v chudém Betlémském chlévě. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se neobávají následovat tohoto Krále svým životem i službou. Děkuji za často nezištnou a nedocenitelnou pomoc všem kostelníkům, ministrantům, lektorům, varhaníkům a zpěvákům, členům farní rady, těm, kteří se starají úklidem či výzdobou o krásu našich kostelů, těm, kdo vedou mládež, setkávají se společně a pamatují při modlitbě na všechny rodiny a naše farnosti.
Děkuji za veškeré dary, modlitby a oběti, díky nimž můžeme společně - děti, mládež, dospělí i staří, zdraví i nemocní - kráčet za naším Králem, Bohem, který se narodil jako malé dítě položené do prostých jeslí před 2000 lety. Jemu se přišli poklonit obyčejní pastýři i učení mudrci... a dnes i my.
P. Oldřich Chocholáč

Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 09. 12. 2006 | 1392 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
13.03.2020: Rodina
Připomínám, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách.

13.03.2020: Růženec
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence.

13.03.2020: Mše
Od čtvrtka 12. března 2020 od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny, tedy nejen nedělní bohoslužby.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server