Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Archiv ohlášek

Přehled bohoslužeb v týdnu od 23. do 30. září 2007Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 23. do 30. září 2007

Svátky a památky:                  
neděle            23.9.           25. neděle v mezidobí

čtvrtek            27.9.            sv. Vincence z Paula, kněze

pátek            28.9.              Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

sobota            29.9.            Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

neděle            30.9.            26. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    23.9.            7.45            mše sv. za Jana Baláka a dvoje zemřelé rodiče a přízeň

úterý     25.9.           18.00            mše sv. za Karla a Boženu Sojkovy a rodinu Kropáčkovu

čtvrtek  27.9.             17.30            modlitba svatého růžence

pátek    28.9.             7.45            mše sv. za manžele Borovičkovy, duše v očistci

a na poděkování za živou rodinu

sobota  29.9.              7.45            mše sv. za rodiče Weiglovy a rodinu Hotárkovu

neděle   30.9.             7.45            mše sv. za farnost        

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle: mše sv. v 10.00 hodin                           pondělí - čtvrtek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin

pátek - Slavnost sv. Václava, mše sv. v 9.00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  23.9.              9.30            mše sv. za farnost

                                   svátost křtu příjme Tereza Hrdličková a Alice Marie Hejtmánková

pátek   28.9.              9.30            mše sv. za Ondřeje Bartoška a rodinu, za rodinu Šmerdovu, za Ladislava Hajného, manželku a rodiče

neděle  30.9.              9.30            mše sv. za rodiče Fukanovy, jejich rodiče a sourozence,

  za rodiče Sedlákovy, syna, dceru a Marcelu Horkou

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    23.9.            11.00            mše sv. za Františku Rabátkovu a zemřelé manžele

pátek     28.9.            11.00            mše sv. za rodiče Jaškovy, Urbanovy a Grošofovy

neděle    30.9.            11.00            mše sv. za rodiče Flekovy, Večeřovy a příbuzné 

* Děti zveme na pouštění draků v pátek 28. září v 16 hodin. Sraz na faře v Deblíně.

* Děkanská pouť do brněnské katedrály v rámci oslav 230. výročí založení diecéze se uskuteční v neděli 7. října odpoledne. Program pouti je vyvěšen na nástěnce. Máme objednány dva autobusy. Zájemci se mohou přihlásit do 28.září v zákristii. Případná volná místa pak nabídneme okolním farnostem. Příspěvek na dopravu je 60,- Kč pro dospělé a 30,- Kč pro děti a studenty. Nedělní bohoslužby pro ty, kteří se nemohou pouti zúčastnit: sobota 6. října v 18.00 hodin - Kuřimská Nová Ves, neděle 7. října v 7.45 hodin - Deblín, v 9. 30 hodin Křoví.

* Slavnostní hodová mše sv. v Křoví se letos uskuteční v neděli 14. října v 9.30 hodin.

* Poutní mše sv. v Prosatíně bude letos v neděli 14. října v 11 hodin. (Mše sv. v Kuřimské Nové Vsi nebude.)

* Ohlášky před sňatkem: slečna Magdalena Juračková z Braníškova hodlá uzavřít církevní manželství s panem Markem Konečným z Lelekovic v sobotu 6. října ve 12 hodin ve farním kostele v Deblíně. Případné překážky k uzavření tohoto manželství co nejdříve oznamte na faře.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,   tel. 549 430214                  P. Oldřich Chocholáč  mobil: 605 900 544

Internetové stránky farnosti jsou na adrese: www. farnostdeblin.cz


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 22. 09. 2007 | 1261 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
17.04.2021: Dispenz
Stále platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

17.04.2021: Přijímání
Po každé mši svaté se podává svaté přijímání:
Deblín v 8.45
Křoví v 10.30
KNV v 12.00

17.04.2021: Covid
Od 1. 1. 2021 je sloužena mše svatá jen pro rodinu, která má intenci. Veřejné bohoslužby jsou zrušeny do odvolání.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server