Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

V Brně začne další ročník Biblického kursu

"Prorok Amos a Skutky apoštolů" jsou tématem letošního Biblického kursu, který začne v Brně 11. října v 17.00 hodin v prostorách Biskupského gymnázia na Barvičově ulici.„Brno: V samotném závěru Roku diecéze 2007 nabízí brněnské Pastorační středisko další ročník společného studia a rozjímání Božího slova. Letos se stane předmětem zájmu jeden z tzv. malých proroků, a to kniha proroka Amosa. V novozákonní části se bude kurs věnovat knize, která je mezi ostatními biblickými spisy unikátní: a to Skutkům apoštolů.

Kurz je opět určen všem zájemcům o Bibli, kteří s užitkem chtějí čerpat z Božího slova pro svůj osobní život, a také těm, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, ať už jako jejich vedoucí, či účastníci.

Každé setkání je rozděleno na starozákonní (prorocká kniha Amos) a novozákonní část (Skutky apoštolů). V každé části se bude přednášející nejdříve souhrnně zabývat delším úsekem biblické knihy, potom bude následovat podrobnější výklad kratšího vybraného textu.

Program:

 • 11.10.
  Amos 1 – 2: Je Bůh skutečně mstivý? Pro trojí zločin Damašku, ba pro čtverý, toto neodvolám… (Am 1,3)
  Sk 1,1 - 14: „LIDÉ Z GALILEJE, PROČ TAK STOJÍTE A HLEDÍTE K NEBI?“ Charakteristika knihy Skutků apoštolů a událost Nanebevstoupení Páně
 • 18.10.
  Amos 3 – 4: Boží soud jako výmysl středověku? Připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem! (Am 4,12)
  Sk 1,15 – 2,13: „VŠICHNI BYLI NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM …“ Doplnění apoštolského kruhu a seslání Ducha Svatého
 • 8.11.
  Amos 5 – 6: Co mám dělat, abych našel život? Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. (Am 5,12)
  Sk 2,14 - 41: „TOHOTO JEŽÍŠE BŮH VZKŘÍSIL A MY VŠICHNI JSME TOHO SVĚDKY.“ Petrova řeč v Jeruzalémě po seslání Ducha Svatého
 • 22.11.
  Amos 7: Může modlitba změnit běh osudu světa? Pane, Hospodine, odpusť prosím! … Hospodin byl nad tím jat lítostí. (Am 7,2-3)
  Sk 2,42 – 5,42: „VŠICHNI, KTEŘÍ PŘIJALI VÍRU, DRŽELI PEVNĚ POHROMADĚ …“ Život prvotní církve
 • 29.11.
  Amos 8 – 9: Stojí Bůh Starého zákona proti Bohu Nového zákona? Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet. (Am 8,2)
  Sk 6 – 8: „VYBERTE ZE SVÉHO STŘEDU SEDM MUŽŮ …“ Volba sedmi, svědectví Štěpána a misijní činnost Filipa
 • 13.12.
  Exkurz I.: připravuje se
  Exkurz II.: Historický Ježíš a snahy po rekonstrukci jeho životní dráhy
Kurs se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova ulici č. 85, vždy od 17.00 do 20.15 hodin.
Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., a další přednášející z teologických fakult.
Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, příspěvek není podmínkou účasti.
Pořadatel si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, pokud by se změnily okolnosti.
Přihlášeným pošlou organizátoři dopis s podrobnějšími informacemi.

Přihlášky ke stažení na www.biskupstvi.cz zasílejte na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno do 1. října 2007.

Kurz pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6, Brno, tel. 543 235 030 (po-čt), e-mail dolezelova@biskupstvi.cz.

Převzato ze stránek Brněnského biskupstvi: www.biskupstvi.cz


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 24. 09. 2007 | 1826 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
28.09.2023: Pouť

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.


28.09.2023: Hody

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.


28.09.2023: Úroda

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server