Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

V Brně začne další ročník Biblického kursu

"Prorok Amos a Skutky apoštolů" jsou tématem letošního Biblického kursu, který začne v Brně 11. října v 17.00 hodin v prostorách Biskupského gymnázia na Barvičově ulici.„Brno: V samotném závěru Roku diecéze 2007 nabízí brněnské Pastorační středisko další ročník společného studia a rozjímání Božího slova. Letos se stane předmětem zájmu jeden z tzv. malých proroků, a to kniha proroka Amosa. V novozákonní části se bude kurs věnovat knize, která je mezi ostatními biblickými spisy unikátní: a to Skutkům apoštolů.

Kurz je opět určen všem zájemcům o Bibli, kteří s užitkem chtějí čerpat z Božího slova pro svůj osobní život, a také těm, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, ať už jako jejich vedoucí, či účastníci.

Každé setkání je rozděleno na starozákonní (prorocká kniha Amos) a novozákonní část (Skutky apoštolů). V každé části se bude přednášející nejdříve souhrnně zabývat delším úsekem biblické knihy, potom bude následovat podrobnější výklad kratšího vybraného textu.

Program:

 • 11.10.
  Amos 1 – 2: Je Bůh skutečně mstivý? Pro trojí zločin Damašku, ba pro čtverý, toto neodvolám… (Am 1,3)
  Sk 1,1 - 14: „LIDÉ Z GALILEJE, PROČ TAK STOJÍTE A HLEDÍTE K NEBI?“ Charakteristika knihy Skutků apoštolů a událost Nanebevstoupení Páně
 • 18.10.
  Amos 3 – 4: Boží soud jako výmysl středověku? Připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem! (Am 4,12)
  Sk 1,15 – 2,13: „VŠICHNI BYLI NAPLNĚNI DUCHEM SVATÝM …“ Doplnění apoštolského kruhu a seslání Ducha Svatého
 • 8.11.
  Amos 5 – 6: Co mám dělat, abych našel život? Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. (Am 5,12)
  Sk 2,14 - 41: „TOHOTO JEŽÍŠE BŮH VZKŘÍSIL A MY VŠICHNI JSME TOHO SVĚDKY.“ Petrova řeč v Jeruzalémě po seslání Ducha Svatého
 • 22.11.
  Amos 7: Může modlitba změnit běh osudu světa? Pane, Hospodine, odpusť prosím! … Hospodin byl nad tím jat lítostí. (Am 7,2-3)
  Sk 2,42 – 5,42: „VŠICHNI, KTEŘÍ PŘIJALI VÍRU, DRŽELI PEVNĚ POHROMADĚ …“ Život prvotní církve
 • 29.11.
  Amos 8 – 9: Stojí Bůh Starého zákona proti Bohu Nového zákona? Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet. (Am 8,2)
  Sk 6 – 8: „VYBERTE ZE SVÉHO STŘEDU SEDM MUŽŮ …“ Volba sedmi, svědectví Štěpána a misijní činnost Filipa
 • 13.12.
  Exkurz I.: připravuje se
  Exkurz II.: Historický Ježíš a snahy po rekonstrukci jeho životní dráhy
Kurs se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova ulici č. 85, vždy od 17.00 do 20.15 hodin.
Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., a další přednášející z teologických fakult.
Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, příspěvek není podmínkou účasti.
Pořadatel si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, pokud by se změnily okolnosti.
Přihlášeným pošlou organizátoři dopis s podrobnějšími informacemi.

Přihlášky ke stažení na www.biskupstvi.cz zasílejte na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno do 1. října 2007.

Kurz pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6, Brno, tel. 543 235 030 (po-čt), e-mail dolezelova@biskupstvi.cz.

Převzato ze stránek Brněnského biskupstvi: www.biskupstvi.cz


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 24. 09. 2007 | 1249 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.10.2020: Dispenz
Biskup uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

10.10.2020: Pohřeb
Od 22. října u pohřbu je povolena účast 10 osob.

10.10.2020: Mše
Veřejné bohoslužby jsou zrušeny. Individuální duchovní péče je povolena. Budou tedy jen soukromé pro členy jedné rodiny, která si dala na mši svatou intenci.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server