Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Biblický kurz Brno 2008

V Roce svatého Pavla bude právě tato silná osobnost církve určujícím klíčem pro hlubší porozumění několika biblickým textům v našem biblickém kurzu. Především budeme pokračovat v systematickém výkladu Skutků apoštolských (kap. 9 – 18). U těchto textů můžeme nacházet mnohé teologické, historické i současné souvislosti. U některých z nich se více zastavíme a budou letos představovat druhou část přednášek. Ani letos ale neopomeneme Starý zákon, a proto na prvních dvou setkáních představíme inspirativního proroka Daniela. Kurz je opět určen všem zájemcům o Bibli, kteří s užitkem chtějí čerpat z Božího slova pro svůj osobní život; také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, ať už jako vedoucí, či účastníci.   

Bůh není od nikoho z nás daleko. Vždyť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. (Sk 17,27-28)

PAVEL — KŘESŤAN, MISIONÁŘ, SVĚTOOBČAN,

A DANIEL — PROROK, VZOR PROZÍRAVÝCH

BIBLICKÝ KURZ — CYKLUS PŘEDNÁŠEK — POZVÁNÍ KE STUDIU


9.    10.    Dan 2: Bůh dává člověku poznat skryté věci

Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. (Dan 2,1)    ThLic. Stanislav Pacner

Dan 5: Bůh zvěstuje rouhajícímu se králi zánik jeho říše

V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce. (Dan 5,5)

ThLic. Stanislav Pacner

23.    10.    Dan 9: Danielova modlitba za odpuštění hříchů

Obrátil jsem se k Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování. (Dan 9,3)

ThLic. Stanislav Pacner

Dan 12: Záchrana Božího lidu v době konce

Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. (Dan 12,2)    ThLic. Stanislav Pacner

6.    11.    Sk 9: Obrácení Saula-Pavla

Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ (Sk 9,5)    ThDr. Petr Šandera

„Pavel – muž víry“ – základní obraz sv. Pavla: 1) Původ; 2) Vzdělání; 3) Životopisná data;

4) Pavlova teologie; 5) Pavlova recepce v dějinách     doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

20.    11.    Sk 12,25-14,28: Počátky misijní činnosti

Vždyť Pán nám přikázal: „Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům

a nesl spásu až na sám konec země.“ (Sk 13,47)    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

„Dveře víry“ – Sk 14,27 – jak lidé přicházeli k bohatství křesťanské víry v době Pavlově

a jak k ní přicházejí dnes (z pohledu fundamentální teologie)    ThLic. Petr Šikula

4.    12.    Sk 15,1-35: První apoštolský sněm – jeruzalémský

Petr jim řekl: „Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno,

které nemohli unést ani naši otcové ani my! Věříme přece, že jsme stejně jako oni

spaseni milostí Pána Ježíše.“ (Sk 15,10-11)    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Milníky víry – ekumenické koncily v dějinách církve, II. vatikánský koncil pro dnešek    ThLic. Jiří Kaňa

11.    12.    Sk 15,36-18,28: Hlavní centra misijní činnosti

Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil:

„Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ (Sk 16,9)    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Prostor víry – athénský areopag a areopag dneška –

Irák a Afghánistán očima křesťana – vojenského kaplana    Mgr. Martin Vařeka

Kurz se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, vždy od 17 do 20:15 hodin.

Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, příspěvek není podmínkou účasti.

Pořadatel si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, pokud by se změnily okolnosti.

Přihlášeným pošleme dopis s podrobnějšími informacemi.

Přihlášky mají k dispozici správcové farností, jsou k vyzvednutí také na Službách, Petrov 5, Brno,

nebo na <www.biskupstvi.cz> a <www.biskupstvi.cz/pastorace>;

zasílejte je na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno do 9. října 2008.

Kurz pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6, Brno, tel. 543 235 030 (po-čt), e-mail <dolezelova@biskupstvi.cz>.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 18. 10. 2008 | 1842 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.10.2020: Dispenz
Biskup uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

10.10.2020: Pohřeb
Od 22. října u pohřbu je povolena účast 10 osob.

10.10.2020: Mše
Veřejné bohoslužby jsou zrušeny. Individuální duchovní péče je povolena. Budou tedy jen soukromé pro členy jedné rodiny, která si dala na mši svatou intenci.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server