Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Biblický kurz Brno 2008

V Roce svatého Pavla bude právě tato silná osobnost církve určujícím klíčem pro hlubší porozumění několika biblickým textům v našem biblickém kurzu. Především budeme pokračovat v systematickém výkladu Skutků apoštolských (kap. 9 – 18). U těchto textů můžeme nacházet mnohé teologické, historické i současné souvislosti. U některých z nich se více zastavíme a budou letos představovat druhou část přednášek. Ani letos ale neopomeneme Starý zákon, a proto na prvních dvou setkáních představíme inspirativního proroka Daniela. Kurz je opět určen všem zájemcům o Bibli, kteří s užitkem chtějí čerpat z Božího slova pro svůj osobní život; také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, ať už jako vedoucí, či účastníci.   

Bůh není od nikoho z nás daleko. Vždyť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. (Sk 17,27-28)

PAVEL — KŘESŤAN, MISIONÁŘ, SVĚTOOBČAN,

A DANIEL — PROROK, VZOR PROZÍRAVÝCH

BIBLICKÝ KURZ — CYKLUS PŘEDNÁŠEK — POZVÁNÍ KE STUDIU


9.    10.    Dan 2: Bůh dává člověku poznat skryté věci

Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. (Dan 2,1)    ThLic. Stanislav Pacner

Dan 5: Bůh zvěstuje rouhajícímu se králi zánik jeho říše

V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce. (Dan 5,5)

ThLic. Stanislav Pacner

23.    10.    Dan 9: Danielova modlitba za odpuštění hříchů

Obrátil jsem se k Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování. (Dan 9,3)

ThLic. Stanislav Pacner

Dan 12: Záchrana Božího lidu v době konce

Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. (Dan 12,2)    ThLic. Stanislav Pacner

6.    11.    Sk 9: Obrácení Saula-Pavla

Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ (Sk 9,5)    ThDr. Petr Šandera

„Pavel – muž víry“ – základní obraz sv. Pavla: 1) Původ; 2) Vzdělání; 3) Životopisná data;

4) Pavlova teologie; 5) Pavlova recepce v dějinách     doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

20.    11.    Sk 12,25-14,28: Počátky misijní činnosti

Vždyť Pán nám přikázal: „Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům

a nesl spásu až na sám konec země.“ (Sk 13,47)    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

„Dveře víry“ – Sk 14,27 – jak lidé přicházeli k bohatství křesťanské víry v době Pavlově

a jak k ní přicházejí dnes (z pohledu fundamentální teologie)    ThLic. Petr Šikula

4.    12.    Sk 15,1-35: První apoštolský sněm – jeruzalémský

Petr jim řekl: „Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno,

které nemohli unést ani naši otcové ani my! Věříme přece, že jsme stejně jako oni

spaseni milostí Pána Ježíše.“ (Sk 15,10-11)    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Milníky víry – ekumenické koncily v dějinách církve, II. vatikánský koncil pro dnešek    ThLic. Jiří Kaňa

11.    12.    Sk 15,36-18,28: Hlavní centra misijní činnosti

Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil:

„Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ (Sk 16,9)    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Prostor víry – athénský areopag a areopag dneška –

Irák a Afghánistán očima křesťana – vojenského kaplana    Mgr. Martin Vařeka

Kurz se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, vždy od 17 do 20:15 hodin.

Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, příspěvek není podmínkou účasti.

Pořadatel si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, pokud by se změnily okolnosti.

Přihlášeným pošleme dopis s podrobnějšími informacemi.

Přihlášky mají k dispozici správcové farností, jsou k vyzvednutí také na Službách, Petrov 5, Brno,

nebo na <www.biskupstvi.cz> a <www.biskupstvi.cz/pastorace>;

zasílejte je na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno do 9. října 2008.

Kurz pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6, Brno, tel. 543 235 030 (po-čt), e-mail <dolezelova@biskupstvi.cz>.


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 18. 10. 2008 | 2595 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
13.04.2024: WEB
V úterý 30. dubna budou stuštěny nové internetové stránky pro naše farnosti.

29.03.2024: Pouť
V sobotu 27. dubna bude diecézní ministrantská pouť do Rajhradu.

27.03.2024: Přání
Přeji všem farníkům požehnané Velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server