Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Farní poutní zájezd do Říma - Letnice 2009

Na závěr Roku svatého Pavla, vyhlášeného papežem Benediktem XVI. k 2000 výročí narození tohoto apoštola národů, vypravila se i naše farnost na dlouho plánovanou pouť do Věčného města.




V pátek 29. května se vydalo 49 poutníků z Deblína, Křoví, Kuřimské Nové Vsi a okolí autobusem ČSAD Tišnov na cestu více než 1200 km dlouhou. V sobotu dopoledne jsme společně navštívili malebné městečko Assisi s bazilikou sv. Františka, kde je tento italský národní světec pohřben. Po ubytování v českém poutním domě Velehrad v centru Říma jsme večer prožili společnou modlitbu se Svatým Otcem ve vatikánských zahradách na závěr měsíce května, zasvěceného Panně Marii. Neděle dopoledne patřila bohoslužbě v chrámu sv. Petra ve Vatikánu s oslavou Seslání Ducha svatého – Letnic společně s papežem. Nedělní odpoledne a podvečer jsme strávili prohlídkou římské čtvrti Trastevere s bazilikou Panny Marie, sv. Cecílie - patronky hudby a Tiberského ostrova s památkami na českého světce sv. Vojtěcha. Pondě bylo věnováno prohlídce Vatkánu, bohoslužbě ve vatikánské bazilice, návštěvě Vatikánského muzea se Sixtinskou kaplí a odpoledne putování k největší mariánské bazilice města Říma. V úterý 2. června Itálie slavila svůj státní svátek založení republiky velkolepou vojenskou přehlídkou v centru hlavního města Říma. Odpoledne pak patřilo antickým památkám města. Středu jsme prožívali společně s tisíci poutníků z celého světa na náměstí svatého Petra ve Vatikánu na generální audienci se Svatým Otcem. Na závěr audience promluvil papež Benedikt XVI. i k naší poutní skupině v češtině tato slova: Vítám poutníky z farnosti Deblín! V tomto měsíci červnu prosme Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem, aby přetvořil naše srdce podle srdce svého.Všem vám žehnám. Chvála Kristu!“ Středeční odpoledne jsme prožili v české koleji Nepomucenum a prohlídkou papežské Lateránské baziliky a titulární baziliky pražského kardinála Miloslava Vlka - baziliky Svatého Kříže Jeruzalémského. Čtvrteč dopoledne patřilo pouti na místa spojená se smrtí apoštola Pavla – kostelíka Tre Fontane a baziliky svatého Pavla za hradbami s jeho hrobem.Odpoledne bylo spestřeno vyjížďkou na koupání v moři do krásného letoviska Nettuno s kostelem italské mučednice začátku 20 století sv. Marie Goretti a americkým vojenským hřbitovem. Pátek už pro nás znamenal rozloučení s městem Římem, kratičkou zastávku cestou domů v nádherné bazilice města Orvieto s památkou na eucharistický zázrak a noční procházku po památkách kolébky renesance – města Florencie.

Aktuální informace o dění ve farnosti a fotografie z našeho putování do Říma můžete nalézt na internetových stránkách farnosti www.farnostdeblin.cz.

Vás všechny zároveň srdečně zvu k zapojení do života naší farnosti.

P. Oldřich Chocholáč

(článek do Deblínského zpravodaje - červenec 2009)


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 01. 08. 2009 | 2251 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
26.11.2022: Mikuláš
V neděli 4. prosince možná přijde po mši svaté Mikuláš.

26.11.2022: Biřmovanci
V pátek 2. prosince v 18.00 je setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

12.11.2022: Advent
V neděli 27. listopadu bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server