Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Historie

Farní kronika 2008

V roce 2008 naše farnost prožila mimi jiné Postní duchovní obnovu s P. Angelem Scaranem z Prahy, velikonoční farní divadelní představení "Karkulka", zahájení Roku sv. Pavla a oslav 200. výročí od postavení farního kostela v Křoví, začala příprava biřmovanců v Křoví a KNV a na farním dvoře v Deblíně se uskutečnil koncert Richarda Čanakyho ze Slovenska.

1.1.2008         Novoroční varhanní koncert Jany Knoflíčkové - Křoví

6.1.                  Slavnost Zjevení Páně - Tříkrálová sbírka v obcích

11.1.               Přednáška o Kolpingově díle - farní sál Deblín

18. - 25.1.       Týden modliteb za jednotu křesťanů

6.2.                  Popeleční středa - začíná doba postní

8. - 9.2.           Postní duchovní obnova - vede P. Angelo Scarano z Prahy

12.2.               Setkání kněží tišnovského děkanství - fara Deblín

17.2.               Adorační den - Křoví

9.3.                Představení dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání - Deblín

14.3.              Přednáška " Svatý Jan apoštol a ostrov Patmos" - rodina Sojkova

15.3.               Setkání mládeže - brněnská katedrála

20.3.               Dětská velikonoční dílna (fara Deblín)

16. - 23.3.       Svatý týden - velikonoce

                                      Velikonoční výstava výrobků dětí  (fara Deblín)

                23.3.              Tradiční velikonoční farní divadlo - letos představení "Karkulka" (sokolovna Deblín)

30.3                Představení dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání - Křoví

6.4.                 Nedělní odpoledne - téma: sv. Filip Neri

20.4.               Divadelní vystoupení - herec Kamil Fila z Olomouce (Žernůvka a Deblín)

1.5.                 Pěší pouť farnosti  (Slavnost Nanebevstoupení Páně) - Prosatín

10.5.               Ministrantský den - Olomouc

11.5.               Letnice - Sbírka na charitativní účely

22.5.               Slavnost Těla a Krve Páně

23.5.               Přednáška P. Jozefa Kováčíka, výkonného ředitele TV LUX - Deblín

24.5.               Katov - žehnání praporu obce (opat Marian Rudolf Kosík, OPraem., Nová Říše)

1.6.                 Křest katechumena - farní kostel Deblín

6.6.                 Přednáška Padre Pio a jeho duchovní poselství - sestry z institutu Servi della Sofferenza

15.6.               První svaté přijímání - Křoví

16.6.               Jubileum 30 let kněžství otce Jiřího Palečka - Vranov u Brna

22.6.               První svaté přijímání - Deblín

22.6.               Sbírka na bohoslovce

22.6.               Farní odpoledně na farním dvoře Deblín - program brněnské Školy pro výcvik vodících psů pro nevidomé

29.6.               Zahájení Roku sv. Pavla a oslav 200. výročí farního kostela v Křoví - děkan velkomeziříčský Jan Peňáz

5.7.                 Cyrilometodějská pouť farnosti do Braníškova

9. - 13.7.         Katolická charismatická konference - Brno

15. - 20.7.       Setkání mládeže v Sydney a na Velehradě

19.7.               Kuřimské Jestřabí, Blahoňov - žehnání křížů

3.8.                Poutní mše sv. v Křižínkově - 9.30 hodin

17.8.               Pouť Úsuší - 11.15 hodin mše sv. před kapličkou

19.8.               Pěší poutníci na Velehrad prochází kolem Křoví, zastávka v Deblíně

31.8.              Farní odpoledne pro děti na zahájení školního roku - 15 hodin, Žernůvka

1.9.                 zahájení školního roku

3. a 4.9.         zahájení přípravy na biřmování - Křoví a Kuřimská Nová Ves

7.9.                 Sbírka na církevní školství

7.9.                Poutní mše sv. v Katově - 9.30 hodin

13.9.               Koncert Richarda Čanakyho a kapely F.B.I. (ze Sovenska) na farním dvoře Deblín

14.9.               Poutní mše sv. na Žernůvce - 14.30 hodin

20.9.               Pouť děkanství k Roku sv. Pavla - Unín

11.10.             Hody Křoví - oslava 200. výročí postavení kostela v Křoví

19.10              Sbírka na misie

1. - 8.11.         Týden modliteb za zemřelé

7. - 9.11.         Víkend pro biřmovance v Osové Bitýšce

22.11.             oslava sv. Cecílie - patronky varhaníků

30.11.            1. neděle adventní - žehnání adventních věnců

6.12.              sv. Mikuláše - východní liturgie v 10.30 hodin ve farním kostele v Deblíně

7.12.              Poutní mše sv. ve farním kostele v Deblíně

27.12.           sv. Jana - žehnání vína - mše sv. v 17 hodin - Deblín

28.12.           Svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů

31.12.           Mše sv. na poděkování za uplynulý rokAutor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 07. 02. 2009 | 3185 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
17.04.2021: Dispenz
Stále platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

17.04.2021: Přijímání
Po každé mši svaté se podává svaté přijímání:
Deblín v 8.45
Křoví v 10.30
KNV v 12.00

17.04.2021: Covid
Od 1. 1. 2021 je sloužena mše svatá jen pro rodinu, která má intenci. Veřejné bohoslužby jsou zrušeny do odvolání.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server