Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Stalo se

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil naši zemi a poprvé v historii i brněnskou diecezi římský biskup, papež Benedikt XVI. Na jeho návštěvu jsme se připravovali především duchovně devítidenní modlitbou novény a tichou páteční adorací v deblínském kostele před papežovým příletem. Farnost Deblín a Křoví obdržela celkem 150 místenek na slavnostní nedělní bohoslužbu v Brně – Tuřanech. Prakticky všechny byly rozdány během týdne před papežskou návštěvou.

V neděli 27. září tak z našich farností kromě několika automobilů brzy ráno vyjely i dva autobusy k Brnu, kde na uzavřené části dálnice bylo odstavné parkoviště. I přes brzkou hodinu jsme se zařadili do narůstajícího zástupu věřících, kteří postupně zaplnili plochu před velkým bílým baldachýnem nad oltářem. Chvíle do příletu papeže byla naplněna modlitbou růžence a koncertem skupiny Hradišťan, která před dvěma lety vystoupila také u nás v Deblíně. Mezitím novináři z různých zemí oslovovali přítomné věřící. Tak českým mediím neuniklo ani naše farní společenství z Deblína, jak mohli sledovat ti, kteří zůstali u televizní obrazovky.

V chladném zářijovém ránu nad celou plochou vyšlo za oltářem jasné slunce, které dalo vyniknout jedinečnosti tohoto setkání a mnohé zkřehlé zahřálo. Krátce po deváté hodině na letištní plochu dosedlo letadlo se Svatým otcem a Brno tak poprvé mohlo přivítat nástupce apoštola Petra na své půdě. S velkou radostí byl papež přijat více jak 120 000 shromážděnými lidmi, mezi kterými projížděl ve svém papamobilu a s milým úsměvem všechny zdravil a žehnal.


V 10 hodin začala slavnostní bohoslužba průvodem k oltáři, v jehož čele přinášel kříž bohoslovec Jaroslav Sojka z Deblína, který sloužil během papežské nedělní liturgie jako ministrant. Na začátku mše svaté byli všichni vyzváni k soustředěnosti a tichu. Pro mnohé účastníky bylo naslouchající ticho tak velkého zástupu překvapivé a mnohých se hluboce dotýkalo. Papežova slova během kázání byla soustředěna na základní téma naděje. S odkazem na svou encykliku o naději nás papež povzbuzoval slovy: „ Jediná a spolehlivá naděje je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem a její svoboda zůstává křehkou...“

V radostné a tiché atmosféře se nesla celá bohoslužba i závěrečná modlitba Anděl Páně přenášená skrze televizi a rozhlas do desítek zemí celého světa. Před modlitbou papež vyznal: „Jsem rád, že se mohu pomodlit zde, v srdci Moravy, v krajině bratrsky sjednocené s Čechami, v zemi vyznačující se po mnoha staletí křesťanskou vírou připomínající počátky odvážné mise svatých Cyrila a Metoděje...“ Setkání s papežem se tak pro nás stalo setkáním s kořeny naší víry, setkáním skrze Slovo a eucharistii se Vzkříšeným Kristem.

Po mši svaté jsme si udělali několikakilometrovou pouť k čekajícím autobusům. Pak už jen následovala cesta domů, čas k zpětnému zamyšlení nad slovy Svatého otce a jeho povzbudivou přítomností mezi námi. Možná jsme odjížděli unavení, ale zároveň i osloveni a naplněni radostnou nadějí. Setkat se s papežem „doma“ je přece jedinečné...

P. Oldřich Chocholáč

A bishop walks ahead some priests as they attend the mass led by Pope Benedict XVI at the Turany international airport in Brno, Czech Republic September 27, 2009.

 

Foto: Reuters, L´Osservatore Romano

(Zpracováno pro Zpravodaj městyse Deblín, říjen 2009)


Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 16. 10. 2009 | 3872 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
09.02.2024: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v 9.00 v Křoví v 15.00 v Deblíně.

09.02.2024: Pomazání
V neděli. 18. února se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

26.01.2024: Obnova
16. až 18.února bude postní duchovní obnova v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server