Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Biblický kurz v Brně 2009

Sedmý biblický kurz (od roku 2003) nám představí dvě sympatické biblické postavy. Nejdříve budeme číst vyprávění o královně Ester, která reprezentuje odvážnou dívku riskující vlastní existenci i život pro své lidi - židovskou komunitu - v zajetí perské velmoci. Celá kniha Ester je strhujícím příběhem se silně vyprofilovanými postavami. Dvě z nich, Ester a Mordechaj, jsou vzory neobyčejné odvahy i víry v Boha, dokážou spojit své schopnosti a bystrou mysl s velkou důvěrou v Boží přízeň.
Druhou z postav pro letošní kurz je svatý Pavel, pro nás již starý známý z let 2007 a 2008, kdy jsme procházeli předchozí kapitoly ze Skutků apoštolů. Letos budeme pozorně sledovat jeho třetí apoštolskou cestu, věznění v Římě a Cesareji a nakonec cestu do Říma a Pavlovo působení v tomto starobylém velkoměstě.

Kurz je určen všem vážným zájemcům o Bibli, kteří se s užitkem chtějí živit Božím slovem, a také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží porozumět Bibli, ať už jako vedoucí, nebo jako účastníci.


1.
19. 11.
Ke zlu způsobenému lidmi Bůh neříká "ano" (Est 1,1-3,6)
Stanislav Pacner
Třetí Pavlova cesta (Sk 18,23-21,17)
Petr Mareček

2.
26. 11.
Královna Ester jako cesta vysvobození (Est 3,7-5,14 )
Stanislav Pacner
Pavel v Jeruzalémě a v Cesareji (21,18-26,32)
Petr Mareček

3.
3. 12.
Bůh mění plány těch, kdo osnují zlo (Est 6,1-7,10)
Stanislav Pacner
Čtvrtá Pavlova cesta a jeho působení v Římě (27,1-28,31) Petr Mareček

4.
10. 12.
Hospodin zachraňuje svůj lid (Est 8,1-10,3)
Stanislav Pacner
Pět biblických obrazů radostného růžence,
růženec z pohledu Božího Slova a adventní doby, k aplikaci pro každodenní život
Jan Pacner

Kurz se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, vždy od 17 do 20:15 hodin.
Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, Th.D; doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.; Mgr. Jan Pacner.
Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu, příspěvek není podmínkou účasti.
Pořadatel si vyhrazuje změnu tématu, termínu a místa, pokud by se změnily okolnosti.
Všem přihlášeným pošleme dopis s podrobnými informacemi.
Přihlášky mají k dispozici správcové farností, jsou k vyzvednutí také na Službách, Petrov 5, Brno,
nebo na <www.biskupstvi.cz> a <www.biskupstvi.cz/pastorace>;
zasílejte je na adresu: Pastorační středisko, Petrov 5, 601 43 Brno do 12.11. 2009.
Kurz pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 5, Brno,
tel. 543 235 030, e-mail <dolezelova@biskupstvi.cz>.

Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 06. 11. 2009 | 2436 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
28.09.2023: Pouť

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.


28.09.2023: Hody

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.


28.09.2023: Úroda

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server