Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Otec kardinál Tomáš Špidlík zemřel

AKTUALIZOVÁNO Ve věku 90 let zemřel věhlasný teolog a především duchovní otec, člen Tovaryšstva Ježíšova. Kardinál Špidlík se na věčnost odebral v pátek 16. dubna 2010 po 21:00h v kruhu svých blízkých a spolupracovníků v římském sídle Centra Aletti. Rakev s ostatky kardinála Špidlíka bude až do pondělního večera vystavena k poslednímu rozloučení v kapli římského Centra Aletti. Zádušní mši svaté bude pak v úterý 20. dubna v 11:30 ve Vatikánské bazilice předsedat děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodano. Závěrečný obřad posledního rozloučení a promluvu pronese Svatý otec.

Benedikt XVI. zaslal soustrastný telegram generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova Otci Adolfu Nicolasovi, kde píše:

Zbožný odchod pana kardinála Tomáše Špidlíka, znamenitého jezuity a horlivého služebníka evangelia vyvolal v mém nitru silné dojetí. S hlubokou vděčností si připomínám jeho pevnou víru, otcovskou vlídnost a živé kulturní a církevní nasazení zvláště jako spolehlivého odborníka na východní křesťanskou spiritualitu. Vroucně prosím Pána, aby na přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce z Loyoly daroval zesnulému kardinálovi věčnou odměnu, připravenou jeho věrným služebníkům a ze srdce uděluji Vám, Tovaryšstvu Ježíšovu a také všem, kdo ho znali a kdo oceňují jeho schopnosti ducha i srdce, utěšující apoštolské požehnání.
Papež Benedikt XVI.

Zádušní mši svatou a poslední rozloučení odvysílá Televize Noe v přímém přenosu v úterý 20.4. od 11.30 hodin a v repríze téhož dne večer ve 20.50 hodin. Ostatky kardinála Špidlíka pak budou převezeny k pohřbu do České republiky. Detaily budou teprve zveřejněny.

Kardinál Tomáš Špidlík SJ se narodil 17.12.1919 v moravských Boskovicích. Vystudoval gymnázium v rodném městě, před válkou začal na brněnské univerzitě studovat latinu a češtinu. Po uzavření českých univerzit vstoupil v roce 1940 do jezuitského řádu. Po první přípravě na Velehradě dostudoval teologii v Maastrichtu v Holandsku, kde byl v roce 1949 vysvěcen na kněze. Rok nato odešel do italské Florencie a roku 1951 se ujal funkce spirituála v české papežské koleji Nepomucenum. Na tomto místě vytrval 37 let (1951-1989). Přitom však dokončil svá studia na papežském Orientálním ústavu doktorátem a specializací ve spiritualitě křesťanského "Východu". Od roku 1954 vyučoval východní a patristickou teologii jednak na Papežském orientálním ústavu, na Papežské gregoriánské univerzitě a v karmelitánském ústavu Terezianum v Římě. Jako docent hostoval na jiných světových univerzitách, mezi nimi např. v Kinšhase v Africe a v St. Paul v USA.

Otec Tomáš Špidlík byl hlubokou duchovní osobností a rádcem, světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického hnutí a uznávaný reprezentant a propagátor české kultury. Uznání jeho vědecké práci bylo vyjádřeno mnoha čestnými doktoráty, například na Pravoslavné teologické fakultě v Cluji v Rumunsku. V Connecticutu dokonce Institut ekumenických studií nese jeho jméno. Prezident Václav Havel ho v roce 1998 vyznamenal za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka. V roce 2003 byl vyznamenám italským prezidentem Zlatou medaili za zásluhy o kulturu a umění. O tom jak ceněným teologem byl svědčí také to, že v roce 1995 dával jako první Čech duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a římské kurii. V roce 2003 ho papež Janem Pavlem II. jmenoval kardinálem. Český kardinál Tomáš Špidlík SJ byl také pověřen úkolem promluvit ke sboru kardinálů na začátku konkláve (18.4.2005) během nějž byl na Petrův stolec zvolen Benedikt XVI. S pohnutím přijal zprávu o úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, přijal zprávu s pohnutím:

Provázeli jsme kardinála Špidlíka modlitbou v závěrečné etapě jeho pozemského života. Nyní s vděčností za vše, co pro církev a společnost ve svém požehnaném životě vykonal, svěřujeme jeho duši Božímu milosrdenství s důvěrou, že se – jak věříme – již těší nejvyšší radosti ze setkání s Pánem.

Hlas otce Tomáše Špidlíka tvořil také nerozlučnou součást českého vysílání Vatikánského rozhlasu.

Celý článek na: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12685

Pohřební obřady
za kardinála Tomáše Špidlíka SJ, diakona kostela sv. Agáty Gótů, budou slaveny v úterý dne 20.4.2010 v 11.30 hodin ve vatikánské bazilice svatého Petra v Římě. Mši svatou bude celebrovat kardinál Angelo Sodano, děkan kardinálského kolegia, společně s přítomnými kardinály. V závěru eucharistické bohoslužby k přítomným promluví Svatý otec Benedikt XVI. a povede obřad posledního rozloučení. Za Českou biskupskou konferenci (ČBK) se obřadů zúčastní kardinál Miloslav Vlk. Ze strany státu Českou republiku budou reprezentovat náměstek ministra zahraničních věcí Hynek Kmoníček, náměstek ministra kultury Jaromír Talíř, velvyslanec ČR při Svatém stolci Pavel Vošalík a ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt.

Po úterních obřadech (20.4.2010) v římské bazilice svatého Petra budou tělesné ostatky kardinála Špidlíka převezeny ve středu 21.4.2010 ve večerních hodinách do Olomouce, kde budou uloženy v Loretánské kapli v katedrále sv. Václava.

Veřejnost bude moci uctít památku zesnulého otce kardinála Tomáše Špidlíka SJ a pomodlit se u jeho rakve každý den od 22.4. do 29.4. vždy od 9.00 do 17.00 hodin (mimo pondělí 26.4).

Olomoučtí věřící a kněží se budou moci rozloučit s kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ při mši svaté v katedrále sv. Václava 29.4. v 19.00 hodin. Poté bude jeho tělo převezeno na Velehrad, kde v pátek 30.4. v 16.00 hodin bude poslední rozloučení se zemřelým kardinálem při mši svaté ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Liturgii bude předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, kázat bude Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký.

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kardinal-vlk-na-obradech-za-kardinala-spidlika-v-rime.html

Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 17. 04. 2010 | 2726 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
16.07.2022: Pouť
V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

16.07.2022: Pouť
V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

16.07.2022: Pouť
V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server