Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Archiv ohlášek

Přehled bohoslužeb od 1. do 7. dubna 2013Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 7. dubna 2013

Svátky a památky:    

Pondělí 1. 4. Pondělí velikonoční

Neděle  7. 4. 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

pondělí 1. 4.   7.45 za Růženu Zavřelovu a celou rodinu

úterý     2. 4. 18.00 na úmysl dárce

pátek    5. 4. 17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                     18.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu, celou + přízeň

sobota  6. 4.   7.45 na poděkování a za živou a zemřelou rodinu

neděle  7. 4.   7.45 za rodinu Vykypělovu, Juřičkovu a Kovaříkovu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

pondělí 1. 4.   9.30 za Pavlu Vildomcovu a Aloise Vildomce

středa   3. 4. 17.30 volná intence

neděle  7. 4.   9.30 na společný úmysl

za rodinu Bružičkovu a Syslovu

za Jana Knola, rodiče Knolovy, Macháčkovy a Karla Fialu

za Jiřího Rémana, rodiče Rémanovy, Vykypělovy, Juřičkovy a Karla Kovaříka

za rodiče Melicharovy, dva syny, rodiče Klusákovy, 4 syny, 2 snachy, Františka Vacíka

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

pondělí 1. 4. 11.00 za Františka Pestra, Františka Matouška, živé a + příbuzné

čtvrtek  4. 4. 18.00 volná intence

neděle   7. 4. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce na se vybralo: Deblín 2.735 Kč Křoví 2.116 Kč KNV 1.469 Kč

V neděli po mši svaté je žehnání velikonočních pokrmů.

Od dubna začínají mše svaté v 18.00. V pátek je mše svatá zvláště pro děti.

V neděli 7. dubna doneste pokladničky z Postní almužny na Charitu.

Ohlášky: V sobotu 13. dubna 2013 v Předklášteří chtějí uzavřít svátost manželství Pavla Velebová z Křižínkova a Zdeněk Urbánek z Katova. Případné překážky oznamte fařářovi.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 27. 03. 2013 | 1183 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.03.2023: Biřmovanci
V pátek 24. 3.  v 18.00 je setkání biřmovancu na faře v Deblíně.

10.03.2023: Misie
V neděli 12. 3. slouží P. Marek Dunda. Je 5 let od misií.

24.02.2023: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server