Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Archiv ohlášek

Přehled bohoslužeb od 30. března do 6. dubna 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 30. března do 6. dubna 2014


Neděle    30. 3. 4. neděle postní

Neděle      6. 4. 5. neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 30.  3.   7.45 za Farnost

úterý     1.  4. 18.00 na úmysl dárce

pátek     4.  4.17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                      18.00 za Josefu Juříčkovu, zemřelé bratry a rodiče

sobota   5.  4.   7.45 na úmysl dárce

neděle   6.  4.   7.45 za nemocné a osamělé kněze

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  30.  3.   9.30 za rodinu Urbánkovu a Bartoškovu

za živou a zemřelou rodinu Holánkovu, Ventrubovu a duše v očistci

středa     2.  4. 17.30 za rodiče Nesvatbovy, rodinu Mikulicovu a Drápalovu

neděle    6.  4.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   30.  3. 11.00 za rodinu Šustáčkovu a syna, Františka Pestra a rodiče

čtvrtek    3.  4. 18.00 za prarodiče Vejpustkovy, rodiče Jarošovy, Odehnalovy, sestru Janu a manžele Čížkovy

neděle     6.  4. 11.00 za Františka Matouška, Františka Pestra, živé a + příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 3.597 Kč, v Křoví 2.223 Kč, v KNV 1.333 Kč.

Ve čtvrtek 3. dubna v 18.00 setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V neděli 6. dubna bude sbírka na primici Mgr. Ing. Jaroslava Sojky.

Farnost Lažánky pořádá 11. dubna pouť do Sloupu. Odjezd z Deblína v 7.00.

Farnost Deblín pořádá 15. dubna zájezd na pašije ve Žďáru nad Sázavou. Odjezd z Deblína v 18.00. Kdo má zájem, přihlaste se do 30. března v sakristii.

Otec biskup Vojtěch zve mládež na Diecézní setkání mládeže v sobotu

12. dubna 2014 v Brně v katedrále od 8.30. http://brno.signaly.cz

Ohlášky: Dne 28. června 2014 chce přijmout kněžské svěcení Ing. Mgr. Jaroslav Sojka z Deblína. Případné překážky k přijetí svěcení oznamte na faře.

Každou neděli je Pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.15 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 28. 03. 2014 | 1397 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
28.09.2023: Pouť

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.


28.09.2023: Hody

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.


28.09.2023: Úroda

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server