Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Archiv ohlášek

Přehled bohoslužeb od 30. března do 6. dubna 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 30. března do 6. dubna 2014


Neděle    30. 3. 4. neděle postní

Neděle      6. 4. 5. neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 30.  3.   7.45 za Farnost

úterý     1.  4. 18.00 na úmysl dárce

pátek     4.  4.17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                      18.00 za Josefu Juříčkovu, zemřelé bratry a rodiče

sobota   5.  4.   7.45 na úmysl dárce

neděle   6.  4.   7.45 za nemocné a osamělé kněze

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  30.  3.   9.30 za rodinu Urbánkovu a Bartoškovu

za živou a zemřelou rodinu Holánkovu, Ventrubovu a duše v očistci

středa     2.  4. 17.30 za rodiče Nesvatbovy, rodinu Mikulicovu a Drápalovu

neděle    6.  4.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   30.  3. 11.00 za rodinu Šustáčkovu a syna, Františka Pestra a rodiče

čtvrtek    3.  4. 18.00 za prarodiče Vejpustkovy, rodiče Jarošovy, Odehnalovy, sestru Janu a manžele Čížkovy

neděle     6.  4. 11.00 za Františka Matouška, Františka Pestra, živé a + příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 3.597 Kč, v Křoví 2.223 Kč, v KNV 1.333 Kč.

Ve čtvrtek 3. dubna v 18.00 setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V neděli 6. dubna bude sbírka na primici Mgr. Ing. Jaroslava Sojky.

Farnost Lažánky pořádá 11. dubna pouť do Sloupu. Odjezd z Deblína v 7.00.

Farnost Deblín pořádá 15. dubna zájezd na pašije ve Žďáru nad Sázavou. Odjezd z Deblína v 18.00. Kdo má zájem, přihlaste se do 30. března v sakristii.

Otec biskup Vojtěch zve mládež na Diecézní setkání mládeže v sobotu

12. dubna 2014 v Brně v katedrále od 8.30. http://brno.signaly.cz

Ohlášky: Dne 28. června 2014 chce přijmout kněžské svěcení Ing. Mgr. Jaroslav Sojka z Deblína. Případné překážky k přijetí svěcení oznamte na faře.

Každou neděli je Pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.15 a v Deblíně v 15.00.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 28. 03. 2014 | 784 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.10.2020: Dispenz
Biskup uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

10.10.2020: Pohřeb
Od 22. října u pohřbu je povolena účast 10 osob.

10.10.2020: Mše
Veřejné bohoslužby jsou zrušeny. Individuální duchovní péče je povolena. Budou tedy jen soukromé pro členy jedné rodiny, která si dala na mši svatou intenci.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server