O Primiciantovi

JS-Olomouc

Narodil jsem se 1. září 1982 a 10. října toho roku jsem byl pokřtěn v kostele sv. Mikuláše v Deblíně. V šesti letech jsem začal ministrovat a tato služba mi pomáhala vytrvat v obdobích, kdy moje víra nebyla příliš pevná. Nakonec jsem u oltáře zůstal až do dospělosti. Moji osobnost formovali rodiče, prarodiče i čtyři mladší sourozenci. Nejdůležitější vzdělání jsem obdržel v mateřské škole a na nižším stupni základní školy, které jsem navštěvoval v Deblíně. Poté jsem byl přijat na gymnázium v Tišnově a po maturitě jsem nastoupil na Vysoké učení technické v Brně. Studoval jsem elektrotechniku, především telekomunikační sítě. Nikdy jsem nebyl dobrým studentem, což se projevilo ročním prodloužením studia.V průběhu závěrečného ročníku jsem měl více času na uvažování a rozpoznal jsem povolání ke kněžství, což mě trochu zaskočilo. Fakultu elektrotechniky jsem absolvoval v červnu 2007 a pár dní nato slavil svoji primiční mši svatou můj soused a kamarád P. Tomáš Koumal. Po prázdninách jsem nastoupil k přípravě k duchovnímu povolání v Olomouci, kde jsem byl formován v kněžském semináři a vzděláván na Cyrilometodějské teologické fakultě.jáhenské svěcení

S Boží pomocí jsem studia vloni zdárně dokončil a 13. července 2013 mě otec biskup Vojtěch vysvětil na jáhna a poslal na roční jáhenskou praxi ve Žďáru nad Sázavou v basilice Nanebevzetí Panny Marie a v Herálci pod Žákovou horou. Nyní se raduji a žasnu, jak si mě Bůh vedl, abych se přes svou nehodnost stal jeho knězem. Bohu díky a díky i Vám všem, kteří jste mě vychovávali, povzbuzovali, vedli, jakkoliv mě podporovali a pomáhali mi. Pán Bůh zaplať.

Jaroslav Sojka

or988379

Setkání s papežem Benediktem XVI. v Brně Tuřanech