Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. července 2015Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 19. do 26. července 2015


Neděle  19. 7. 16. Neděle v mezidobí

Středa   22. 7. Památka sv. Marie Magdalény

Čtvrtek 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Pátek    25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

Neděle  26. 7. 17. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  19. 7.   7.45 za Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Urbanovu, Horčicovu,

Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

pondělí20. 7. 18.00 za Tomáše Rybu a rodiče

úterý    21. 7. 15.00 pohřební mše svatá za Miroslava Pulkrábka

pátek   24. 7. 18.00 za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu,celou + přízeň

sobota 25. 7.   7.45 za Jana Baláka, dvoje zemřelé rodiče, přízeň a duše v očistci

neděle  26. 7.  7.45 za Farnost

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  19. 7.  9.30 za rodinu Velebovu, dceru Marii, snachu Vlastu a rodiče Skulovy

za rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buškovu, celou živou a zemřelou přízeň a dvo

středa  22. 7. 17.30 za tetu Věru, její rodiče, rodiče Šmerdovy a duše v očistci

neděle  26. 7.  9.30 za rodinu Urbánkovu a Bartoškovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  19. 7. 11.00 za Michaelu a Moničku Richtigovy, Josefa Karmazína,

živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek 23. 7. 18.00 za Josefa a Alžbětu Sojkovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle  26. 7. 11.00 za rodinu Pestrovu a Jaškovu, Josefa a Marii Pestrovi

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.480 Kč, Křoví 3.062 Kč, KNV 2.027 Kč

Od 1. 8. 2015 dochází v mnoha farnostech ke změnám:

Mgr. Jiří Buchta, tišnovský děkan je ustanoven děkanem jihlavským.

Mgr. Josef Rybecký je na 5 let ustanoven děkanem v Tišnově.

Tomáš Koumal získal dne 9. 6. 2015 na Papežské salesiánské univerzitě v Římě licenciát teologie. K získání akademického titulu blahopřejeme!

Th Lic. Tomáš Koumal byl ustanoven farářem u sv. Augustina v Brně a navíc vedoucím Diecézního katechetického centra.

Mgr. Ing. Jaroslav Sojka byl ustanoven farním vikářem ve Velkém Meziříčí.

Oldřich Chocholáč byl jmenován kaplanem Českého olympijského výboru.

Jiří Paleček je ustanoven farářem v Neslovicích.

Mgr. Pavel Šenkyřík je na 5 let ustanoven děkanem ve Velkém Meziříčí.

V neděli 19. července v 17.00 bude mše svatá u Jakoubka.

Kdo by měl zájem o svátost biřmování, tak se může přihlásit na přípravu. Pokud se najde aspoň 10 zájemnců, od října začne příprava v Křoví.

Přeji požehnaný čas letních prázdnin a dovolených.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 15. 07. 2015 | 1760 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
28.09.2023: Pouť

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.


28.09.2023: Hody

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.


28.09.2023: Úroda

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server