Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 28. března do 3. dubna 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves


Přehled bohoslužeb od 27. března do 3. dubna 2016


Neděle  27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Neděle    3. 4. 2. Neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

pondělí 28. 3.   7.45 za rodiče Horňanských, syna Josefa, jeho manželku, dceru Boženu a jejího manžela

úterý     29. 3. 18.00 mše svatá nebude

pátek       1. 4. 17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

                        18.00 za rodinu Vondruškovu, Klusákovu, Moučkovu a Šiborovu

sobota     2. 4.    7.45 za Vlastislava Sojky, rodiče, celou rodinu a duše v očistci

neděle     3. 4.    7.45 za manžela, zemřelou přízeň, Boží pomoc pro živou rodinu

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

pondělí  28. 3.   9.30 za Farnost

středa    31. 3. 17.30 volná intence

neděle      3. 4.   9.30 za Josefa Holánka, rodiče, rodiče Ventrubovy, děti a celou přízeň

za Bedřicha a Marii Brůžičkovy, rodiče, Stanislava Sysla, bratra a rodiče

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

pondělí  28. 3. 11.00 za rodiče Burianovy, Pololáníkovy a rodinu Maloňovu

čtvrtek    31. 3. 16.00 za zemřelé rodiče Maškovy, Pohankovy a celou + přízeň

neděle       3. 4. 11.00 za Josefa Karmazína, Michaelu a Moniku Richtigovu, rodinu Škorpíkovu a Lacinovu, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.882 Kč, Křoví 2.960 Kč, KNV 2.960 Kč

V neděli 27. března po mši svaté bude žehnání velikonočních pokrmů.

Ve čtvrtek 31. března bude v 18.15 setkání biřmovanců na obci v Křoví.

Od 1. do 3. dubna bude víkendovka pro biřmovance z farnosti Křoví v Diecézním centru mládeže na faře v Osové Bitýšce.

V neděli 3. dubna bude sbírka v Deblíně na výměnu oken v kostele.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na chodu farnosti a bez kterých by nebyla slavnostní bohoslužba možná. Těm, kdo pravidelně uklízí kostel a zdobí oltáře květinami. Těm, kdo perou a žehlí kostelní a bohoslužebné prádlo. Těm, kdo se podílí na službě při mši svaté. Varhaníkům, kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům. I Vám, kteří se modlíte a obětujete za farnost. Kolik je to lidí, co se takto zapojí a mohou společně vytvořit Farní rodinu. Díky všem.

Přeji všem farníkům požehnané Velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 25. 03. 2016 | 1306 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
26.05.2023: Přijímání
V neděli 11. června v 9.30 přijme poprvé Pána Ježíše 7 dětí v Křoví.

26.05.2023: Přijímání
V neděli 4. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 5 dětí v Deblíně.

19.05.2023: Noc kostelů
V pátek 2. června bude od 18.00 do 22.00 Noc kostelů ve Svatoslavi.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server