Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 22. do 29. května 2016Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 22. do 29. května 2016


Neděle  22. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

Čtvrtek 26. 5. Slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek)

Neděle  29. 5. 9. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 22. 5.   7.45 za Farnost

úterý   24. 5. 18.00 za rodinu Vykypělovu, Juříčkovu, Kovaříkovu, Jiřího Rémana a Oldřicha Tomana

pátek  27. 5. 18.00 za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a zemřelou přízeň

sobota28. 5.    7.45 za Josefa Kroupy, jeho rodiče, rodiče Valachovy, rodinu Blabolilovu, manžele Haladovy a celou zemřelou přízeň

neděle 29. 5.   7.45 za živé a zemřelé členy živého růžence

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   22. 5.   9.30 za Farnost

čtvrtek  26. 5. 17.30 za rodinu Velebovu, Knotkovu a duše v očistci

neděle   29. 5.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Piskovu

za rodiče Melicharovy, dva syny, Klusákovy, čtyři syny, dvě snachy a Františka Vacíka

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  22. 5. 11.00 za rodinu Knoflíčkovu, Juříčkovu, živou a zemřelou přízeň

čtvrtek 26. 5.  16.00 za rodinu Staňkovu, Balákovu, Lacinovu, živé a + příbuzné

neděle  29. 5.  11.00 za rodiče Marii a Josefa Danielovy

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.163 Kč, Křoví 2.137 Kč, KNV 3.842 Kč

V neděli 22. května bude pokřtěna Adéla Eva Slavíčková v Kuřimské Nové Vsi.

Ve čtvrtek 26. května bude adorace za bohoslovce po mši svaté v Křoví.

Ve čtvrtek 26. května bude v 18.30 setkání biřmovanců v Křoví.

V pátek 27. května v 18.00 je setkání rodičů a dětí před 1. sv. přijímáním.

27. - 28. května je Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství v Krakově.

V neděli 29. května bude celebrovat mši svatou P. Lubomír Řihák, novokněz z Telče. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

1. sv. přijímání bude v neděli 5. 6. v 11.00 v Deblíně. Ve farnosti Křoví nebude.

V sobotu 11. června se v Roce milosrdenství uskuteční Farní pouť do Žďáru nad Sázavou a Slavkovic. Přihlašte se v sakristii do 5. června 2016.

20. - 31. července je Světový den mládeže v Krakově v Polsku.

Přihlašuj se na krakov2016.signaly.cz. Mládež pojede z děkanství společně.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 20. 05. 2016 | 1439 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
28.09.2023: Pouť

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.


28.09.2023: Hody

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.


28.09.2023: Úroda

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server