Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

DOPIS K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017

Drazí bratři a sestry,

co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k dů­stojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.

Mám radost z toho, že díky vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové pokladnice, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pasto­rační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a die­cézní organizace v misijních oblastech částkou více než 92 milionů USD.

Loni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak církev živou. Letos ve svém poselství k Misijní neděli upo­zorňuje: Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každo­denně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i spo­lečenstvím majetku.

Drazí přátelé, zvu vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto pod­statou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.

Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není samozřejmostí ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a bylo by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno umět se rozdělit s potřebnými.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.

Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 14. 10. 2017 | 983 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
26.05.2023: Přijímání
V neděli 11. června v 9.30 přijme poprvé Pána Ježíše 7 dětí v Křoví.

26.05.2023: Přijímání
V neděli 4. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 5 dětí v Deblíně.

19.05.2023: Noc kostelů
V pátek 2. června bude od 18.00 do 22.00 Noc kostelů ve Svatoslavi.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server