Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Lidové misie: Závěrečné mše svaté se stavěním misijního křížeZávěrečné mše svaté se stavěním misijního kříže

V sobotu 10. března se kostely v Křoví a v Kuřimské Nové Vsi naplnily zbožným lidem, v němž se počet věřících ukázal ve své kráse. Přišli, aby se zúčastnili i slavnostního stavění misijního kříže.

Po mši svaté v Křoví se konalo procesí s nesením misijního kříže ke hřbitovu. Tam ho hasiči čestně upevnili na zeď před hřbitovní bránou. Misionář P. Marek Dunda ho posvětil a poté do něho lidé přiložením ruky symbolicky vkládali jména svých bližních, kterým se rozhodli od teď vyprošovat každý den milost obrácení, a také do něj vložili i své misijní rozhodnutí. Misijní kříž má být trvalou připomínkou misií, která nás upamatovává na naše odhodlání pokračovat v misijním duchu i po odchodu misionářů ve svém životě, svým příkladem a modlitbou. Na závěr předali kněží misionáři panu faráři Petru Papouškovi zpět klíče od svatostánku a všichni zazpívali státní hymnu České republiky.

Po mši svaté v Kuřimské Nové Vsi vyšlo shromáždění věřících před kostel, kde byl čerstvě postavený misijní kříž posvěcen opět P. Markem Dundou. Když do něj věřící lid dotykem vložil svá misijní odhodlání a jména svých bližních, za které se chtějí každý den modlit, dostali slovo starostové Kuřimského Jestřabí Petr Tomek a Kuřimské Nové Vsi
Ing. David Lacina. Pak vrátili misijní kněží farnost panu faráři Petru Papouškovi. I zde na závěr zazněla státní hymna České republiky.

Otec Petr Papoušek zmínil jeden viditelný plod misií: byly velmi navštěvované mše svaté pro děti (v Katově se počet dětí přibližoval číslu 30, v Kuřimském Jestřabí číslu 15). Proto se rozhodl se svými farníky na tuto odezvu u dětí navázat konáním častější mše svaté pro děti ze všech misijních farností v kostele v Křoví.

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 16. 03. 2018 | 484 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.10.2020: Dispenz
Biskup uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

10.10.2020: Pohřeb
Od 22. října u pohřbu je povolena účast 10 osob.

10.10.2020: Mše
Veřejné bohoslužby jsou zrušeny. Individuální duchovní péče je povolena. Budou tedy jen soukromé pro členy jedné rodiny, která si dala na mši svatou intenci.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server