Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

DOPIS K MISIJNÍ NEDĚLI 21. ŘÍJNA 2018DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 21. ŘÍJNA 2018

Přečtěte při všech bohoslužbách 28. neděle v mezidobí dne 14. října 2018.

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Svatého otce všichni věřící spojují
ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci vás pozdravit a upřímně vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem
z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná
s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží,
a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách.
O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život
v misiích, některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu
v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou.

Mám radost z toho, že díky vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem
v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové ?pokladnice?, ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a die­cézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují.

Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: ?Pokřtěni a posláni.? Téma zdůrazňuje, že po­volání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium
i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.

?Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako velikou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kris­tovou církví? říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji.

Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů.

Za vaši letošní štědrost při misijní sbírce vám děkuje
a ze srdce vám i vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v ČR


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 27. 09. 2018 | 1249 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server