Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

210. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Křoví210. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Křoví

Podívejme se trochu na dějiny kostela sv. Petra a Pavla v Křoví. Všechny tištěné údaje na toto téma se shodují v tvrzení, že v Křoví stával od dávných dob dřevěný kostelík jako filiální ke kostelu v tehdejší Byteši. Byl situován přesně na tom místě jako kostel dnešní a obklopoval jej ohrazený hřbitov. Kněží z Bíteše dojížděli nebo docházeli do Křoví. Každou třetí nebo čtvrtou neděli sloužili mši svatou a obstarávali další církevní úkony. Za to brali desátek i jiné odměny.

V roce 1806 dřevěný kostel už tak zchátral, že naprosto nevyhovoval svému účelu. Přesto byl hojně navštěvován, vždyť do Křoví docházeli vesničané nejen z přifařeného Křižínkova s Pánovem, ale i z Katova, Nové Vsi, Jestřábí, Blahoňova a Prosatína. Církevní úřady se slitovaly nad zuboženou starou farností a rozhodly v prvních letech 19. století o stavbě nového kostela, a to ve spolupráci s náboženským fondem jako patronem a státem. Pro Křoví to byla velká akce, ale zdárně dovedená do cíle. Ve farní kronice se píše: K dílu bylo přikročeno bez dlouhých průtahů ještě v roce 1806. Předně byl zbudován nový hřbitov na vršku za obcí, pak odklizeny zdi, jimiž byl starý hřbitov a tím i kostel obehnán a konečně 1. března 1807 slouženy poslední služby Boží a slavné Te Deum za obdržená dobrodiní. Vzápětí se již bouralo a odklízelo. Kladení základního kamene se pro Křoví a okolí stalo velkou slavností. Nepřehledný zástup lidu se dne 16. dubna 1807 shromáždil před farou. Pak vyšel průvod: vpředu řady bíle oděných družiček. Hned za nimi kráčel místní duchovní Bernard Špaček, jeho spolubratr z Jinošova a děkan z Bíteše. Dále následovali vůdcové stavby se zedníky, obecní úřad a ostatní lid s korouhvemi. Po zpěvu a kázání byl základní kámen posvěcen a zasazen. Tím byla dojemná slavnost ukončena a práce ve jménu Páně započata.

Na stavbě samé pracovalo se tak horlivě, že koncem září roku 1808 budova stála. Nový kostel byl se vší slávou posvěcen děkanem Ondřejem Svobodou, a to za účasti 12 dalších kněží na svátek svatých Petra a Pavla roku 1809. Náklad na stavbu činil 14 tisíc zlatých, v tom byla i mzda farníkům, kteří pomáhali.

Přijďte oslavit 210. Výročí posvěcení kostela. Slavností poutní mše svatá bude sloužena v neděli 30. června v 9.30 v kostele sv. Petra a Pavla v Křoví. V předvečer pouti zazní hudba z Vysočiny. V pátek 28. června v 19.00 bude koncert kapely Listověj v kostele sv. Petra a Pavla v Křoví.


 

P. Petr Papoušek, farář


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 08. 06. 2019 | 1262 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server