Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

210. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Křoví210. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Křoví

Podívejme se trochu na dějiny kostela sv. Petra a Pavla v Křoví. Všechny tištěné údaje na toto téma se shodují v tvrzení, že v Křoví stával od dávných dob dřevěný kostelík jako filiální ke kostelu v tehdejší Byteši. Byl situován přesně na tom místě jako kostel dnešní a obklopoval jej ohrazený hřbitov. Kněží z Bíteše dojížděli nebo docházeli do Křoví. Každou třetí nebo čtvrtou neděli sloužili mši svatou a obstarávali další církevní úkony. Za to brali desátek i jiné odměny.

V roce 1806 dřevěný kostel už tak zchátral, že naprosto nevyhovoval svému účelu. Přesto byl hojně navštěvován, vždyť do Křoví docházeli vesničané nejen z přifařeného Křižínkova s Pánovem, ale i z Katova, Nové Vsi, Jestřábí, Blahoňova a Prosatína. Církevní úřady se slitovaly nad zuboženou starou farností a rozhodly v prvních letech 19. století o stavbě nového kostela, a to ve spolupráci s náboženským fondem jako patronem a státem. Pro Křoví to byla velká akce, ale zdárně dovedená do cíle. Ve farní kronice se píše: K dílu bylo přikročeno bez dlouhých průtahů ještě v roce 1806. Předně byl zbudován nový hřbitov na vršku za obcí, pak odklizeny zdi, jimiž byl starý hřbitov a tím i kostel obehnán a konečně 1. března 1807 slouženy poslední služby Boží a slavné Te Deum za obdržená dobrodiní. Vzápětí se již bouralo a odklízelo. Kladení základního kamene se pro Křoví a okolí stalo velkou slavností. Nepřehledný zástup lidu se dne 16. dubna 1807 shromáždil před farou. Pak vyšel průvod: vpředu řady bíle oděných družiček. Hned za nimi kráčel místní duchovní Bernard Špaček, jeho spolubratr z Jinošova a děkan z Bíteše. Dále následovali vůdcové stavby se zedníky, obecní úřad a ostatní lid s korouhvemi. Po zpěvu a kázání byl základní kámen posvěcen a zasazen. Tím byla dojemná slavnost ukončena a práce ve jménu Páně započata.

Na stavbě samé pracovalo se tak horlivě, že koncem září roku 1808 budova stála. Nový kostel byl se vší slávou posvěcen děkanem Ondřejem Svobodou, a to za účasti 12 dalších kněží na svátek svatých Petra a Pavla roku 1809. Náklad na stavbu činil 14 tisíc zlatých, v tom byla i mzda farníkům, kteří pomáhali.

Přijďte oslavit 210. Výročí posvěcení kostela. Slavností poutní mše svatá bude sloužena v neděli 30. června v 9.30 v kostele sv. Petra a Pavla v Křoví. V předvečer pouti zazní hudba z Vysočiny. V pátek 28. června v 19.00 bude koncert kapely Listověj v kostele sv. Petra a Pavla v Křoví.


 

P. Petr Papoušek, farář


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 08. 06. 2019 | 618 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
17.04.2021: Dispenz
Stále platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

17.04.2021: Přijímání
Po každé mši svaté se podává svaté přijímání:
Deblín v 8.45
Křoví v 10.30
KNV v 12.00

17.04.2021: Covid
Od 1. 1. 2021 je sloužena mše svatá jen pro rodinu, která má intenci. Veřejné bohoslužby jsou zrušeny do odvolání.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server