Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K MIMOŘÁDNÉMU MISIJNÍMU MĚSÍCISLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K MIMOŘÁDNÉMU MISIJNÍMU MĚSÍCI

Milí přátelé, sestry a bratři, milí mladí lidé i děti,

když jsme byli pokřtěni, každý z nás spolu se křtem přijal poslání svědčit druhým lidem o víře, která nám byla svěřena jako poklad. Poklad víry sice máme v křehkých hliněných nádobách, ale máme jej zvěstovat a dosvědčovat nejen ve svém nejbližším okolí, ale po celém světě. Každý z nás má mít podíl na šíření víry. Je poslaný, latinsky missus, což pochází od slova missio. Církev je tedy nutně ve své podstatě misionářská.

Výrazem misie se tedy označuje úkol, který byl dán o letnicích apoštolům, celé církvi
i každému pokřtěnému jako životní poslání.

Jak se na tomto úkolu a poslání můžeme podílet?

Na čem jsou misie naprosto závislé, je vytrvalá modlitba celé církve. Lidí všech katego­rií, věku a postavení, včetně škol, charit, spolků či modlitebních skupin. To ovšem před­pokládá o tomto poslání vědět a mít v sobě misijní smýšlení. O to se snaží misijní díla, která jsou od roku 1922 pod patronací papeže. Do té doby byla starost o misie především v rukou řeholních řádů a kongregací. Od roku 1927 je každoročně předposlední neděle v říjnu slavena jako tak zvaná Misijní neděle, ve které se věřící ve všech katolických farnostech světa modlí a připomínají si poslání vyplývající ze křtu. Současně je pořádána sbírka pro světový fond solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty související s hlásáním evangelia. Tak jako se všichni můžeme zapojit do modliteb, a to nejen během Misijní neděle, tak můžeme podle svých možností přispět také do zmíně­ného fondu solidarity.

Milí diecezáné,

za nejdůležitější považuji uplatnění misionářského rozměru v církvi naší diecéze a vý­chovu všech generací k překonání určité sebestřednosti, ve které jsme zaujati sami sebou. A také k novému objevování pokladu víry, který v nás posiluje misionářský rozměr.

Děkuji všem, kteří pracují ve všech oblastech Papežských misijních děl, děkuji všem, kteří se na tento úmysl modlí. (Více informací o činnosti Papežských misijních děl je k dis­pozici na stránkách missio.cz.)

Protože si letos připomínáme sté výročí apoštolského listu Maximum illud, který se zabýval otázkou misií v novodobé společnosti, vyhlásil papež František letošní říjen jako mimořádný misijní měsíc, v němž máme rozšířit svůj život z víry a být upevněni v přijetí misionářského ducha.

K jeho plodnému prožití vám všem, sestry a bratři, mladí lidé i děti, ze srdce žehnám.

Váš biskup Vojtěch


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 21. 09. 2019 | 721 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
16.07.2022: Pouť
V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

16.07.2022: Pouť
V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

16.07.2022: Pouť
V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server