Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Zelený čtvrtek - kázání otce PetraZelený čtvrtek 2020

Jan 13, 1-15

 

Podívejme se krátce na dnešní evangelium. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. Ježíš věděl, co ho čeká, že se bude potit krví, že bude zbičován, trním korunován, ponese těžký kříž a bude ukřižován. Věděl kolik bolestí, utrpení a sil bude muset ze sebe vydat. Zde můžeme zahlédnout první myšlenku, která vysvítá z dnešního evangelia. My ve chvílích bolesti spíše inklinujeme k uzavření se do sebe. Uprostřed bolesti se stáváme sebestřednými. Můžeme se také stavět vůči druhým agresivně, ať už za naši bolest mohou či nemohou. Ježíš ale jedná zcela Jinak. Ježíš ve chvíli strachu z budoucnosti a poté v okamžicích bolesti jednal zcela jinak. Ježíš nemyslel na sebe, myslel na nás. I když prožíváme sami bolest, můžeme myslet na druhé.

Můžeme jít ve svém zamyšlení ještě dál. Ježíš věděl, že jeden z učedníků ho zradí a další ho zapře. Věděl, že všichni ho na čas opustí. Přesto je miloval. Bůh nás dokonale zná, stejně jako Ježíš znal své učedníky. Ví o všem zlu, kterého jsme se dopustili a ještě dopustíme. Přesto nás miluje. Už jsme si někdy uvědomili, jakou Bůh musí mít s námi trpělivost? My ho stále znovu a znovu urážíme svými hříchy a on nám znovu a znovu odpouští. Zde vidíme jeho nekonečnou lásku a milosrdenství, která jde až do krajnosti. Protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Také my máme projevovat milosrdnou lásku svým bližním. To je druhá myšlenka.

A třetí myšlenka? Letos se vynechává, protože není ve stavu nouze možný obřad umývání nohou. Tak se můžeme nad tímto gestem více zamyslet. Ježíš byl vzorem služebníka a tento postoj vštěpoval                   i svým učedníkům. Umývání nohou hostům při jejich příchodu do domu bylo povinností sluhy domácího pána. Avšak Ježíš se opásal zástěrou přesně tak, jak by to učinil ten nejposlednější otrok, a umyl nohy učedníkům. Je-li ochoten sloužit On, který je Bůh v těle, musí být jeho následovníci také ochotni sloužit jakýmkoli způsobem, aby oslavili Boha. Na závěr si mohu položit otázku: Jsem ochoten napodobovat Ježíšův příklad a sloužit jako On? Komu já mohu posloužit? Pán Ježíš i nám říká: Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 09. 04. 2020 | 652 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
21.01.2023: Sbírka
V Deblíně a okolí se vybralo v tříkrálové sbírce 73.242 Kč.

21.01.2023: Biřmovanci
V pátek 17.února v 18.00 je setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

21.01.2023: Donátor
Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server