Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Slavnost Nanebevstoupení Páně - kázání otce PetraSlavnost Nanebevstoupení Páně 2020 A

Mt 28, 16 až 20

 V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Pán Ježíš vzal jedenáct učedníků na horu a poslal je do celého světa ke všem národům, aby je křtili a učili zachovávat všechno, co jim přikázal. Ujistil je, že s nimi zůstane až do konce světa. Potom se apoštolům ztratil z očí. Této události říkáme nanebevstoupení Páně. Učedníci Ježíšův příkaz beze zbytku splnili. Křesťanství se rozšířilo do celého světa, i k nám. Je to taková štafeta: teď záleží na nás, abychom i my dokázali dar víry uchovat, upevnit a také předat dál. Je to Ježíšovo přání! Víme, že se můžeme na Pána Ježíše spolehnout, protože nám řekl: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. A také řekl: Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Pán Ježíš nás poslal svědčit svým životem o Bohu. To je úkol každého z nás. Nestydět se za víru v Boha a přiznat před druhými, že věřím a že chodím do kostela.

Můžeme říci, že to, co slyšíme v dnešním evangeliu, je taková Ježíšova závět. Poslední slova člověka, který umírá nebo odchází, jsou vždy velmi důležitá a bereme je s větší vážností. Pán Ježíš dal učedníkům před svým odchodem tyto pokyny: povolávejte další učedníky, křtěte je a učte je, aby poslouchali moje slovo, já budu stále s vámi. Původně učedníky posílal jen k Židům, teď měli jít do celého světa. Ježíš je Pánem celé země a zemřel za hříchy všech lidí. Bůh očekává, že jeho následovníci budou přivádět lidi k Ježíši Kristu. Očekává, že začnou nejenom u svých sousedů a spolupracovníků, ale že učiní všechno, aby se radostná zpráva o Ježíšově vzkříšení dostala i do jiných zemí. Nemáme na výběr. Je to příkaz pro všechny, kteří přijali Ježíše Krista jako svého Pána a Vykupitele. Nejsme všichni hlasatelé evangelia, ale každý přijal dary, které může použít při naplňování tohoto velkého poslání. Čerpejme přitom radost a útěchu z vědomí, že Ježíš Kristus je stále s námi. Jakým způsobem je Ježíš s námi? Než odešel do nebe, byl s učedníky tělesně. Od svého odchodu k nebeskému Otci byl s nimi a je také i s námi duchovně prostřednictvím Ducha svatého. Duch svatý nám zprostředkuje Ježíšovu přítomnost a nikdy nás neopustí. Skrze Ducha svatého je Ježíš s námi i dnes.

Na závěr ještě jedna myšlenka, která mi ukázala sílu křtu. Víme, že se může křtít i ponořením do vody, i když malé děti se křtí politím. V době prvních křesťanů se křtili jen dospělí lidé. Křtitelnice byla vlastně takový malý bazén, kde byly dvoje schody. Jedněmi se sestupovalo dolů. Pak byl křtěný třikrát ponořen do vody. Dalšími schody vystoupal nahoru. Symbolizovalo to, že chce zemřít s Ježíšem Kristem a spolu s ním vstát k novému životu. Ponoření má ještě další symboliku. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, znamená doslova ponořte je do jména Otce i Syna i Ducha svatého. Ponořte je do nejhlubších hlubin vlastního vnitřního Božího života. Náš křest je hloubkový ponor. Byli jsme ponořeni do hlubin Boží intimity. Ve křtu jsme s Bohem sjednoceni. Máme osobní, intimní účast na Božím nitru. Poděkujme dnes při mši svaté za dar svátosti křtu, že můžeme být s Bohem takto úzce spojeni, že ho můžeme nazývat svým Otcem. Ať svědčíme svým radostným životem o Boží přítomnosti mezi námi.

 

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 23. 05. 2020 | 759 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.03.2023: Biřmovanci
V pátek 24. 3.  v 18.00 je setkání biřmovancu na faře v Deblíně.

10.03.2023: Misie
V neděli 12. 3. slouží P. Marek Dunda. Je 5 let od misií.

24.02.2023: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.00 a v Deblíně v 15.00.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server