Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Seslání Ducha svatého - kázání otce PetraSeslání Ducha svatého 2020 A

V dnešním evangeliu říká Pán Ježíš učedníkům: Pokoj vám! Říká to i nám při každé svátosti. Na konci rozhřešení kněz při svátosti smíření říká: Ať Tě Bůh naplní pokojem! Za chvíli budu udělovat svátost nemocných. Tato svátost byla ustanovena proto, abychom se nebáli nemoci, bolesti. Abychom nebyli ustrašení z toho, co přijde. V Písmu svatém čteme: Víra uzdraví nemocného. Musíme věřit, že Bůh nás chce uzdravit na duši i na těle. Koho uzdraví, už nechme na něm. Ale touto svátostí nám chce říci, že nejsme sami. Bůh je s námi v každé naši nemoci a bolesti. Všechno s námi prožívá. Je naší oporou. I v této době koronaviru. Proto jsem nechtěl otálet s udělením této svátosti. Bůh nás naplní pokojem. A také radostí. V evangeliu jsme také četli: Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. V každé svátosti se setkáváme s Ježíšem. Jedině On nás může naplnit hlubokou vnitřní radostí. On se nás dotýká  a maže nás olejem radosti. V dnešním evangeliu jsme také slyšeli, jak Pán Ježíš ustanovil svátost smíření. Apoštolům řekl: Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Víme, že svátost nemocných můžeme přijímat jednou za rok asi od 60 let nebo když máme nějakou nemoc, jsme před operací apod. Ale svátost smíření můžeme přijímat každý měsíc. Jedině když se smíříme s Bohem ve zpovědi, pokoj a radost v naší duši budou dovršeny. Proto také se také doporučuje, abychom šli před svátostí nemocných ke zpovědi a vyznali všechny své hříchy. Nezapomínejme na zpověď a choďme k ní často, abychom byli připraveni na setkání s Pánem. Svatý Julián napsal: Říkáme si, vyzpovídám se, až budu starý a nemocný, vzbudím dokonalou lítost a tak si zajistím spásu duše. Ale copak nevíme, že smrt přichází jako zloděj v noci a zmaří všechny naše plány?

Pán Ježíš řekl učedníkům: Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Dechl na ně a řekl: Přijměte Ducha svatého! A pak jim svěřil moc odpouštět hříchy. Apoštolové byli naplněni Duchem svatým, a v jeho síle pak byli schopni před všechny překážky plnit Ježíšovo přání. Kdybychom chtěli apoštoly k něčemu přirovnat, mohli bychom říct, že byli nejdříve ustrašení, bez života. Teprve po naplnění Duchem svatým se proměnili. Slovo Duch je v hebrejštině stejné jako slovo dech, má oba významy. Také my máme být naplněni Duchem svatým. Poprvé jsme ho přijali při křtu, ale máme se jeho působení otevírat po celý život. Když budeme plni Ducha svatého, budeme přinášet to, co je jeho ovocem: láska, radost, pokoj, odpuštění. Máme se nechat naplnit Duchem svatým, aby náš život byl dobrý a přinášel ovoce.

Duch svatý způsobuje, že žijeme v tomto světě životem, který nekončí, který nás přesahuje. Je to život ve spojení s Ježíšem Kristem, v moci jeho lásky. Proto dnes Pán Ježíš říká každému z nás jako apoštolům: Přijměte Ducha svatého. Naléhavě nás o to prosí, protože ví, že bez něj bude náš život skutečně bezduchý, bezmocný a prázdný. Je to naše rozhodnutí, nakolik pro něj vyprázdníme svoje srdce, nakolik mu nabídneme sami sebe, svůj život, svoje city, svoje vztahy, svoje síly a svůj čas. Je důležité se modlit k Duchu svatému a každý den ho prosit o pomoc. Prosme tedy: Pane, sešli dnes také na mě svého Ducha, pomaž mě svým Duchem, abych žil v tomto světě tak, jako jsi žil ty, v moci a lásce, v milosrdenství, pokoji a radosti Ducha svatého.

 

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 06. 06. 2020 | 691 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
16.07.2022: Pouť
V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

16.07.2022: Pouť
V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

16.07.2022: Pouť
V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server