Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Oprava střechy kostela sv. Petra a Pavla v KřovíOprava střechy kostela sv. Petra a Pavla v Křoví

V tomto roce čeká naši farnost významná investiční akce. Z důvodu trvale se zhoršujícího stavu bude kompletně vyměněna střešní krytina kostela včetně částí vazby, provedeny budou též příslušné klempířské práce.

Pojďme si k této křovské dominantě nejprve připomenout některá historická fakta. Současný klasicistní kostel sv. Petra a Pavla byl založen v roce 1808. Na témže místě, tehdy uprostřed hřbitova, však stával v Křoví již od starších dob dřevěný kostel zasvěcený též sv. Petrovi a Pavlovi. Ačkoli není známo, kdy a kým byl založen, víme, že první zvony byly ulity v roce 1479. Pravděpodobně tedy již v té době zde kostel stál. Po roce 1785 za císaře Josefa II. se malý chrám začal jevit jako nedostatečný, a to zejména o nedělích, kdy v hojném počtu přicházeli věřící i z jiných farností. Po zbudování nového hřbitova za obcí se započalo s odklízením zdí, jimiž byl starý kostel obehnán a 1. března 1807 se ve starém kostelíku konala poslední bohoslužba. O dva dny později se již začalo bourat a odklízet. 16. dubna téhož roku byla uspořádána slavnost kladení základního kamene k novému kostelu. Na stavbě samotné se pracovalo tak horlivě, že už koncem září 1808 byla dokončena. Nový kostel byl pak od bítýšského děkana za účasti dvanácti jiných kněží na svátek Petra a Pavla v roce 1809 posvěcen.

Kostel sv. Petra a Pavla je dnes nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu památek České republiky. Na střeše kostela je položen natíraný pozinkovaný plech a částečně plechové šablony. Vlivem stáří došlo při vichřici k poškození krytiny nad presbytářem. Ta se při silném větru vzdouvá a hrozí její úplné odtržení a pád. Výměna krytiny je tudíž velmi žádoucí, neboť ta stávající je již dožilá a její ponechání by vedlo k dalším škodám na objektu, zejména k prosakování vody do zdí a interiéru kostela. Výměna krytiny navíc zvýší estetickou hodnotu této kulturní památky. Použitím tašky bobrovky bude totiž na kostel navrácena předchozí tradiční krytina a nahradí tak poměrně nevhodně zvolenou krytinu stávající.

Celkové náklady na opravu střechy kostela jsou vyčísleny na 1.164.523,- Kč. Farnost již obdržela dotace a dary v hodnotě 812.500,- Kč od těchto institucí: Kraj Vysočina 350.000,- Kč, Ministerstvo kultury 280.000,- Kč, obec Křoví 107.500,- Kč, obec Katov 50.000,- Kč, obec Křižínkov 25.000,- Kč, Brněnské biskuptsví 35.000,- Kč. Od farníků bylo za letošní rok ve sbírkách v kostele a na individuálních darech vybráno již 271.413,- Kč. Zbývá ještě vybrat 45.610,- Kč. Budu rád, když přispějete na svůj kostel, v němž se scházíte na mše svaté, křtiny, svatby, pohřby. Můžete přispět  přímo na účet farnosti Křoví, č. ú. 188642661/0300. Doklad o daru na kostel Vám bude vystaven. Děkuji Vám za spolupráci při opravě významné kulturní památky naší obce Křoví, aby mohla být dokončena.

Mgr. Petr Papoušek, farář


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 04. 07. 2020 | 1497 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
09.02.2024: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v 9.00 v Křoví v 15.00 v Deblíně.

09.02.2024: Pomazání
V neděli. 18. února se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

26.01.2024: Obnova
16. až 18.února bude postní duchovní obnova v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server