Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIEVÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE

Milé sestry, milí bratři,
už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která
zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji
uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří
nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme
realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání
s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům
píše, že nezklame.
Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav.
Děkuji za vaše modlitby a za všechno, co děláte pro potřebné. Děkuji za vaši
víru, naději i lásku, které se v posledních měsících mohly tříbit a možná
i upevňovat. Bůh nás provází časem zkoušky, ve které zakoušíme křehkost
světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost vztahů nejen mezi nejbližšími,
ale i ve vztahu s Bohem. V již zmíněném dopise sv. Pavla je o tři
kapitoly dále věta: Pro ty, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.
Možná prožíváme tuto zvláštní dobu, abychom si hlouběji uvědomili nejen
úžasný dar života a křtu, ale abychom s vděčností také děkovali za to,
co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prožití i této doby může
přinést požehnání.
Přesto chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc a prosit také
o ukončení pandemie koronaviru covid-19, jak už to většina z nás od letošního
jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je
jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého
uvěznění v čase, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme
mu sami sebe.
Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji
v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie,
k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále
ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se
připojí.

S modlitbou za vás všechny ze srdce žehná


Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 07. 11. 2020 | 714 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
21.01.2023: Sbírka
V Deblíně a okolí se vybralo v tříkrálové sbírce 73.242 Kč.

21.01.2023: Biřmovanci
V pátek 17.února v 18.00 je setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

21.01.2023: Donátor
Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server