Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání 4. neděle adventní4. neděle adventní 2020 B

 

Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Kristem. Boží Syn nám vyšel vstříc, aby nám toto setkání umožnil a usnadnil. Latinské slovo adventus znamená příchod. Adventní liturgie nám připomíná a zpřítomňuje čekání na jeho příchod. Očekávání starozákonních proroků, kteří se těšili, že přijde. Očekávání těch, kterým bylo dopřáno stýkat se s ním, když přišel. I očekávání každého z nás, kteří se shromažďujeme, abychom ve spojení s ním slavili bohoslužby. Příchod Ježíše Krista je dvojí. Jeden už se stal, když Boží Syn přišel mezi nás a stal se člověkem. Vánoce nám pouze umožní znovu prožít výročí jeho narození v Betlémě. To je však jen jedna polovina skutečnosti, kterou slavíme. My nežijeme jen z minulosti, ale především z budoucnosti. To je naše naděje a tam je náš cíl. Když dnes mluvíme o adventu, pak to znamená, že naplňujeme slova, která slyšíme při mši svaté: Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Advent je tedy především očekáváním druhého příchodu Krista. Origenes napsal: Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval denně a abychom mohli říci se svatým Pavlem: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.

 

Podívejme se ještě na dnešní evangelium. Anděl Gabriel přišel k Marii a řekl: Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! Maria, když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Byla zmatená a měla strach. Ale protože byla vnímavá na Boží slovo a dokázala rozpoznat, co od ní Bůh žádá, přešla brzy od úleku k radostnému přijetí Božího plánu. Poslední andělova slova jsou nejdůležitější: U Boha není nic nemožného. Je to tečka za vším, co anděl Gabriel Marii řekl. Maria hned nato souhlasí s přijetím Božího Slova, které se v ní stává tělem. A anděl od ní odešel. Víc už říkat nebylo třeba. Možná někdy nerozumíme tomu, co po nás Bůh žádá nebo proč to nebo ono v našem životě dopustil. Ale máme si být vědomí toho, že u Boha není nic nemožné, ani o tom nepochybovat.

 

Říká se, že růže je královna květin. Pěkně voní, je symbolem lásky. Lidé se snaží vypěstovat stále krásnější druhy růží. Protože růže je tak krásná, byla často spojována s Pannou Marií. Slovo růže se vyskytuje i v některých mariánských písních nebo modlitbách. Na mnoha obrazech bývá Panna Maria zobrazována s růžemi. Jedna modlitba má dokonce slovo růže ve svém názvu: růženec. V jedné písni se zpívá: Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem ano. Také v jedné vánoční koledě se zpívá: Z růže kvítek vykvet nám. Růže nám dnes připomněla, že díky Panně Marii se mohl narodit Ježíš, aby se stal naším Spasitelem. Maria Bohu plně důvěřovala a odvážně se odevzdala do Božích rukou. Maria je pro nás příkladem, že také my můžeme Bohu plně důvěřovat. I v našem životě se může ukázat, že u Boha není nic nemožného.

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 19. 12. 2020 | 542 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
16.07.2022: Pouť
V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

16.07.2022: Pouť
V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

16.07.2022: Pouť
V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server