Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání Slavnost Zjevení Páně6. ledna 2021

Slavnost Zjevení Páně

Mat. 2,1-12

 Už jsme slavili o Vánocích narození Ježíše v Betlémě. Na Nový rok Pannu Marii, která se stala Matkou Boží. A dnes slavíme Zjevení Páně. Dnes si máme připomenout, že narozený Ježíš je opravdu Bůh, Boží Syn, proroky předpovídaný Mesiáš. Uvědomit si, že Bůh není nějaký despota, krutý vládce, necitný tyran či policajt, který nás stále hlídá. Ale že je milující Otec, láska sama. Ten, který má rád všechny lidi na světě stejnou láskou, který nikomu nestraní. I když někdo uvěří v 80 letech a nechá se pokřtít, dostane stejnou odměnu jako ten, který věří odmalička. Takový je náš Bůh a my jste toho svědky, když se nám zjevil. V Božím slově u svatého Pavla čteme: Ve zjevení mi bylo oznámeno toto tajemství: pohané mají stejná dědická práva, jsou údy téhož těla a stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia. Jako křesťané bychom se měli podobat Ježíši Kristu. Také milovat všechny lidi bez rozdílu a za všechny se modlit.

To je první myšlenka, která vychází z dnešní liturgie. Další dvě jsem našel v dnešním evangeliu. Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Kdo hledá Boha, kdo se k němu přibližuje, ten se raduje. Jen Bůh dává do srdce nadpřirozenou radost, kterou tento svět nemůže dát. Zkusme v sobě objevit radost, která pramení z Boha. K tomu je ale třeba se ztišit a hledat Boha celým svým srdcem. Když vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Když Boha najdeme, vede nás to k tomu, abychom před ním padli na kolena a klaněli se mu, adorovali ho. Proto také při mši svaté klečíme. Tím vyjadřujeme, že Bůh je náš Pán, milující Otec. A my jsme plni radosti, že jsme se s ním mohli potkat. Často se mu klaníme, modlíme se za všechny lidi na celém světě a žehnáme jim. Kéž nás tato radost z Boha provází po celý náš život.

Na závěr ještě něco praktického. Za chvíli budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu. Proč zde máme křídu, když slavíme slavnost Zjevení Páně? Bůh se nám zjevil. Dal se poznat těm, kdo v něj věří. V tento den se žehná voda, kadidlo a křída. Jsou to tři symboly. Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí nápisem K+M+B 2021. Podle lidové tradice tato písmena připomínají jména tří mudrců: Kašpar, Melichar a Baltazar. Ale nápis může být chápán také jako přání a prosba o požehnání. Latinská věta Christus mansionem benedikat totiž znamená Kristus ať žehná tomuto domu. Při žehnání křídy kněz pronáší tuto modlitbu: Žehnej nám, kteří touto křídou označíme své příbytky znamením kříže, a dej, ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří tomu, který nás křížem vykoupil. Křída se tedy nestane nějakým zázračným magickým předmětem, ale Bůh žehná nám lidem a nápis křídou nám chce připomenout, že patříme Bohu a jsme pod jeho ochranou. Tam, kde bydlíme a kde jsme, je s námi Bůh. Žehná nám a chce bydlet v našich srdcích. Když se mu otevřeme, můžeme jeho světlo nést k lidem, kteří ho dosud nepoznali a kteří se na něj třeba vyptávají jako mudrci. Protože letos Tříkrálová sbírka po domech nebude, označme proto dveře svého bytu nebo domu sami svěcenou křídou a poprosme Boha o požehnání.

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 09. 01. 2021 | 774 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
26.05.2023: Přijímání
V neděli 11. června v 9.30 přijme poprvé Pána Ježíše 7 dětí v Křoví.

26.05.2023: Přijímání
V neděli 4. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 5 dětí v Deblíně.

19.05.2023: Noc kostelů
V pátek 2. června bude od 18.00 do 22.00 Noc kostelů ve Svatoslavi.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server