Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání Svátek Křtu PáněSvátek Křtu Páně 2020 B

Mak 1, 6-11

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, kterým se uzavírá doba vánoční. Pán Ježíš se nechává v řece Jordánu křtít od Jana Křtitele společně s ostatními hříšníky. Tato událost je pro nás tajemství víry. Ježíšovo ponoření do vody Jordánu vlastně symbolizuje a shrnuje celý jeho život a poslání. Ježíšovo jednání se zcela vymyká lidskému smýšlení. Kdo by si vůbec dokázal pomyslet, že Bůh nás zachrání tím, že se stane jedním z nás a ponoří se až na dno propasti našeho lidství tím, že vezme na sebe všechny naše hříchy a dá nám svého Ducha a věčný život. To je geniální plán a způsob Boží záchrany nás, hříšníků. Bůh se stal člověkem, ve všem solidárním s námi, abychom my mohli být zbožštěni a měli podíl na jeho životě. Ježíšův křest je obrazem jeho smrti za nás. Ten, který nepoznal hřích, se pro nás stal hříchem, jak učí apoštol Pavel. Zařadil se do zástupu hříšníků čekajících na křest, jako hříšník byl odsouzen a umírá jako zločinec mezi hříšníky.

V dnešním evangeliu jsme slyšeli: Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se z něho snáší Duch jako holubice. Hned po Ježíšově křtu se otevřelo nebe. V originálu se doslova píše, že se nebe roztrhlo. Svou solidaritou s námi, spojením svého života s námi, zrušil vše, co dělilo Boha a člověka. Při jeho smrti se roztrhne chrámová opona a lidstvu se definitivně otevře přístup k trůnu milosti. Člověk může bez překážek a navždy spojit svůj život s Bohem. Ve chvíli křtu zazní Otcův hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! Smíme slyšet Boží slovo, vyznání lásky, že jsme v Kristu Otcovy milované děti, ve kterých má Bůh zalíbení. Ten, který se ponořil do našich hříchů, nás noří do Boží lásky. Každému z nás říká: Ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi má milovaná dcera.

Ježíšův křest je prvním tajemstvím, které Jan Pavel II. přidal k modlitbě růžence světla. Toto tajemství nám připomíná tři skutečnosti. Za prvé si Ježíš mohl být více vědom Otcovy lásky. Toto vědomí je pak vyjádřeno ve slovech Abba, Otče. Za druhé si Ježíš při křtu uvědomuje, že je oním zaslíbeným Mesiášem. Lidé očekávali politického osvoboditele, který by zlomil Řím. Ježíš ale přijímá být trpícím služebníkem, kterého předpovídá prorok Izaiáš. Za třetí si Ježíš v důsledku zkušenosti křtu uvědomuje svoje poslání. Vyjádřil to jasně v synagoze doma v Nazaretě, když četl slova: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.

Každý pokřtěný je zapsán nejenom v křestní matrice, ale také v Božím srdci. Křtem se stáváme Božími dětmi. I kdybychom v životě hodně zhřešili a Boha opustili, On se nás nikdy nezřekne, nikdy nás neopustí. Pán Ježíš nepotřeboval přijmout od Jana křest na znamení pokání, vždyť byl bez hříchu. Ale chtěl se nám lidem stát podobným ve všem, kromě hříchu. Poděkujme dnes při mši svaté Pánu Ježíši za to, že i my jsme se díky němu mohli stát Božími dětmi, že i v nás má Bůh zalíbení. Je dobré vědět, kdy a kde jsme byli pokřtěni. Aspoň jednou za rok na to místo zajet a poděkovat Bohu za dar křtu. Pokud jsme ještě nezjistili datum a místo křtu, hledejme dál, kde by to mohlo být. Je to pro náš duchovní život důležité.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 09. 01. 2021 | 826 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server