Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání 4. neděle v mezidobí4. neděle v mezidobí 2021 B

 Zpravodajství je plné samých negativních zpráv. Vláda od tohoto víkendu zase zpřísnila protipandemická opatření. Svět se bojí nové mutace koronaviru. Dokonce jsem na internetu viděl titulek, že všichni zemřeme. Všichni hledají světlo na konci tunelu. Do této situace čteme dnes zpěv před evangeliem: Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu smrti. Ano, stín smrti padá na každý den našeho života, ale nemusíme se bát. Ježíš nám přináší světlo. Také dnešní radostná zvěst nám přináší naději. Dvakrát se v tomto krátkém evangeliu mluví o úžasu nad Ježíšem. Nejprve je to úžas nad Ježíšovým slovem, nad jeho učením, protože v jeho slově a v jeho učení byla Boží moc. Učil jinak než zákoníci. Ježíš učil s autoritou a s mocí Ducha svatého, takže jeho slovo pronikalo lidské srdce. Podruhé je to žasnutí nad Ježíšovou mocí, kterou projevil nad zlým duchem, když ho vyhnal pouhým příkazem: Mlč a vyjdi z něho!

Každé Ježíšovo slovo a každý čin vedou k úžasu. Když nad Ježíšem přestaneme žasnout, je to nepřímým znamením toho, že mu buď nerozumíme a nechápeme ho, nebo nevnímáme, co říká a dělá. Opakem úžasu je pýcha a tvrdost srdce. Pán Ježíš může a chce mocí svého slova každý den osvobozovat naše srdce pro dobro a lásku. Vždyť proto přišel na tento svět.

Evangelista Jan ve svém prvním listě píše, že Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. A to nejen ve světě, ale i v životě a srdci každého z nás. Exorcismus, který Ježíš vykonal v synagoze v Kafarnau, představuje první čin jeho záchrany. Tak ho zaznamenal evangelista Marek, když zmiňuje první velký pracovní Ježíšův den. Je znamením příchodu Božího království. Pán Ježíš nás osvobozuje od zlého, který nám brání slyšet Boží slovo. Zlý duch nám komplikuje následovat Ježíše Krista, znemožňuje nám nad ním žasnout, ztěžuje nám ho milovat. Proto potřebujeme tuto Boží moc skrze Ježíšovo slovo.

Moc osvobození od zlého Ježíš svěřil svým učedníkům, aby touto službou lásky pomáhali trpícím lidem, kteří si sami nemohou pomoci. Aby i oni mohli naslouchat Ježíši Kristu a následovat ho s vnitřní svobodou. Pán Ježíš se nás ujímá, když se otevíráme moci Božího slova a tím moci Božího jednání. Kněz při každé mši svaté po přečtení evangelia knihu políbí a potichu řekne: Radostná Boží zvěst nás osvobodí od hříchů. Boží slovo nás osvobozuje od zlého. Když v této době pandemie nemůžeme být tak často na mši svaté a přijímat eucharistii, o to více se máme sytit Božím slovem. Boží slovo nás také osvobozuje od hříchů. Na televizi Noe je teď pořad Ateliér užité modlitby, který moderuje kněz Marek Orko Vácha. V posledním díle byl farář z Dolních Bojanovic, Petr Karas. Říkal, že se modlí tak, že nějaký úryvek z Božího slova, který ho zaujme, se naučí nazpaměť. Pak ho říká po celý den jako střelnou modlitbu. Začal jsem to praktikovat i já. Zkuste to taky. Potom budeme žít v neustálé modlitbě a neustále se budeme sytit Božím slovem.

Hřích člověka spoutává. Spoutaný člověk se nemůže svobodně pohybovat, nemůže pořádně nic dělat. Některá pouta nejsou vidět. Hodně lidí žije v takových neviditelných poutech. Někteří spoutaní se svých pout vůbec nedovedou zbavit. Co člověka spoutává? Hřích a závislosti. Člověk může být závislý na mnoha věcech. Například na alkoholu, cigaretách, drogách, televizi, mobilu, internetu, hrách, sázkách, na jídle, pohodlí, sladkostech. Ale také může být závislý na pochvale, na úspěchu, na chlubení, na známkách, na výkonech nebo na lidech. Všechny tyto věci, které jsme vyjmenovali, nejsou špatné, mohou být dokonce velmi dobré. Měly by nám ale sloužit, ne nás spoutávat a vládnout nám. Důležité je zlu se už preventivně vyhýbat, abychom do nějaké závislosti vlastní vinou nespadli. Pokud nás spoutává nějaké zlo, hřích nebo závislost, můžeme přijít za Pánem Ježíšem. On nás chce osvobodit a očistit. Až přijde na nás nějaké pokušení, prosme ho o pomoc. On má moc nás zachránit. Vždy je silnější než zlo a jakékoliv pokušení. Sami to nezvládneme, ale s Ježíšem ano.

Ještě jsme dnes v Božím slově slyšeli povzbudivá slova od svatého Pavla: Rád bych, abyste byli bez starostí. Všichni sami víme, kolik máme každý den starostí. Znepokojujeme se pro mnoho věcí. Často hledáme mnohá řešení. Ale na Ježíše se často obracíme, až všechno selže, jako na toho posledního. Pán Ježíš má být na prvním místě v našem životě. Na něho máme hodit všechnu svoji starost. Jemu odevzdat celý svůj život se vším, co prožíváme.

Na závěr vám povím jeden vtip. Kněz v hodině náboženství chce, aby děti doplnily větu: Sláva na výsostech Bohu? Jedna holčička odpovídá: ? a na zemi nám, Bože, dej pokoj! Aby to nebylo tak i s námi. V kostele se Bohu klaníme, ale jinak nechceme, aby nám Bůh do života mluvil.

 

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 30. 01. 2021 | 893 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
13.04.2024: WEB
Od května budou nové internetové stránky pro naše farnosti.

29.03.2024: Pouť
V sobotu 27. dubna bude diecézní ministrantská pouť do Rajhradu.

27.03.2024: Přání
Přeji všem farníkům požehnané Velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server