Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání 1. neděle postní1. neděle postní 2021 B

Mak 1,12-15

Dnes bylo evangelium krátké, ale zato výstižné.  Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. Svatý Ignác z Loyoly nás učí rozlišovat dobré a špatné myšlenky. Máme rozlišovat, kdy k nám mluví Duch svatý a kdy zlý duch. Pán Ježíš byl mistr v rozlišování, vždy se nechal vést tím správným duchem a dělal to, co měl. Také nyní rozpoznal, že je veden Duchem svatým na poušť, aby se zde modlil a postem připravil na své poslání. Asi netušil, že tam bude pokoušen. Ale Ježíš nad pokušeními zvítězil a tak ukázal, že chce plnit Otcovu vůli.

Hned po křtu vede Duch Ježíše do pouště. Podstupuje to, co prožíval izraelský národ, když po vysvobození z egyptského otroctví při putování do zaslíbené země musel projít pouští, těžkými zkouškami a pokušeními. Ježíš je solidární s Adamem, který pro svůj hřích musel opustit ráj. Dobrovolně vstupuje do pouště, kde se setkává s námi se všemi, kteří bloudíme daleko od Boha. Přichází do pouště, aby mocí Božího slova a poslušností Božímu slovu zachránil nás, kteří jsme neposlušní.

Ježíš se postí z lásky k Bohu Otci. Jeho láska je silnější než ďábelské pokušení a dává sílu věrně vytrvat v dobrém. Také my potřebujeme posilovat svůj vztah s Bohem, abychom byli svobodní a nezávislí, abychom vždy konali dobro. Posílit se můžeme jako Pán Ježíš postem. Máme na to celých 40 dní postní doby. Ještě si můžeme připomenout, co je to půst a pokušení. Půst znamená odříci si něco z lásky k Bohu. Třeba jídlo nebo nějakou zábavu. Postem posilujeme své duchovní svaly i svůj vztah s Bohem. Pokušení je snaha odvést člověka od Boží vůle k vlastním zájmům, zájmům druhých nebo ke zlu. Boj s pokušením není pro člověka jednoduchý, vyžaduje naše rozhodnutí a poznání, že na tento boj nestačíme sami. Kdybychom se zlem nebojovali, zlo se nás zmocní.

Pokud je pro nás život zápasem s pokušeními, znamená to, že zlu nepatříme. Vítězit nad pokušeními můžeme jen ve spojení s Ježíšem Kristem, mocí jeho Ducha, skrze poslušnost Božímu slovu. Na poušti Pán Ježíš za nás tento zápas vybojoval a po svém vítězství nám ukazuje cestu, jak zlo překonávat. Tou cestou je Ježíš sám a život v moci Ducha svatého. Časem milosti je každý čas prožitý s ním, v něm a pro něj.

Pán Ježíš nad pokušením zvítězil, nenechal se odradit od své cesty. I na nás doléhá řada pokušení. Chceme mít všechno, co vidíme nebo na co máme zrovna chuť. Jídlo, pití, sladkosti, pohodlí, elektroniku. Tyto věci nejsou špatné, jenom s nimi musíme dobře zacházet. Někdy zbytečně plýtváme jídlem, zatímco někde na světě lidé umírají hladem. Abychom zvítězili v pokušeních, která by nás mohla vést k hříchu, je dobré cvičit svou vůli. Kdo si dokáže něco odříct, třeba maličkost, ten se pak umí lépe ovládat i v důležitých věcech. Během postní doby máme v sobě udělat úklid. Můžeme se něčeho zbavit: špatných zvyků, náklonností, které vedou k hříchu.  A můžeme také něco objevit, co jsme někam zasunuli: každodenní modlitbu, četbu Písma svatého doma, modlitbu růžence, pobožnost křížové cesty. Tím vším můžeme naplnit dobu postní. Ať nás celou dobu provází tři slova, která si budeme připomínat. Jsou to vlastně 3P. POUŠŤ, PUST, POKUŠENÍ. Můžeme k nim přidat ještě čtvrté PŘEDSEVZETÍ. Je dobré si dát na postní dobu předsevzetí. Teď něco prozradím o sobě na konkrétním příkladu.

Já jsem si dal předsevzetí, že se nebudu dívat celou dobu postní na televizi, kromě nedělí. Ty se do postních dnů nezapočítávají. Když jsem se ráno probudil, tak jsem si hned pustil nějakou muziku nebo zprávy. Teď se snažím prožívat ráno při snídani v tichu. V tichu samoty se totiž poznávají slabosti a hříchy. V tichu se naučíme modlit, naslouchat Božímu slovu a přestaneme potřebovat ohlušující vřavu světa. Můžete to také vyzkoušet. Být více v tichu a zamilovat si ho.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 20. 02. 2021 | 806 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server