Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání 2. neděle velikonoční2. neděle velikonoční 2021 B

Když si přečteme noviny nebo se podíváme na televizní zprávy, slyšíme samé smutné a negativní zprávy z celého světa, nejen o pandemii. Jsme z toho často rozladění a nepokojní. Většinou po nich nadáváme na politiky a jiné věci. Zprávy z tohoto světa nám prostě pokoj do duše nepřinášejí. Ale teď jsme slyšeli jinou zprávu, radostnou zprávu. Co jsme slyšeli v evangeliu? Jaká byla první Ježíšova slova, když se po svém zmrtvýchvstání objevil uprostřed vystrašených apoštolů? Pokoj vám! Jedině Pán Ježíš může naši duši naplnit pravým pokojem. Dále apoštolům řekl: Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. A dal jim moc odpouštět hříchy: Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Takto Pán Ježíš ustanovil svátost smíření. Možná proto také dnes slavíme Neděli Božího milosrdenství, kdy máme Pánu Ježíši poděkovat, že je trpělivý a milosrdný. Že nám stále znovu a znovu odpouští hříchy. Vidíme, že zmrtvýchvstalý Ježíš přinesl pokoj a chce, aby apoštolové, tedy i my, jsme jeho pokoj předávali dál. Ježíš nám dává pokoj a odpuštění. Věříme Ježíšovým slovům, i když jsme se nemohli fyzicky dotknout jeho ran jako Tomáš. Pán Ježíš řekl, že nás posílá, stejně jako Otec poslal jeho. Proto máme šířit okolo sebe lásku, odpuštění a pokoj.

V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že učedníci měli ze strachu před židy dveře zavřeny, přesto Ježíš stanul mezi nimi. Pro Ježíše Krista nejsou žádné dveře zavřené. Žádný zámek nebo závora jej nemohou zastavit. On je ten, kdo přichází i přes zavřené dveře. Vyvádí člověka z vězení smrti, strachu a uzavřenosti. Přichází, aby člověka vysvobodil. A nepřichází s prázdnou, dává nám dar pokoje. Dar pokoje silnějšího než je strach z okolí, úzkost o vlastní život. Ježíš Kristus totiž osvobozuje od starého člověka ovládaného strachem, uzavřeného do sebe, neschopného vyjít ze sebe a nabízí osvobození a nový život. Jedině Ježíš Kristus může učinit tu proměnu, přivést na svět nové stvoření.

Evangelium této neděle je plné Ježíšovy chápající, něžné lásky, ale také jeho aktivity. On pro nás prochází zavřenými dveřmi, on překonává všechny bariéry učedníků i bariéry v srdci Tomášově, aby jim mohl darovat sebe a tím i svůj pokoj, odpuštění a milosrdenství. Předává jim tak projevy a dary Ducha svatého, aby i oni jimi mohli obdarovávat druhé. Každý rok na Neděli Božího milosrdenství jsme na své cestě víry pozváni, abychom tak jako Tomáš překonali díky projevu Ježíšovy lásky a pokory a mocí jeho slov svou bariéru nedůvěry a zklamání. Jsme vyzváni, abychom znovu vstoupili do velmi osobního vztahu s Ježíšem a znovu zakusili, že on je můj Pán a Bůh. Máme znovu přijmout a znovu zažít, že Bůh je jen láska a milosrdenství. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom zakusili dotek jeho milosrdenství a abychom s ním mohli žít v důvěrném vztahu lásky. Ježíš je Pán a Bůh a chce být i mým Pánem a Bohem. Vyznejme dnes při proměňování se svatým Tomášem, s hlubokou vírou a očima upřenými na Ježíše: Pán můj a Bůh můj!


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 10. 04. 2021 | 901 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
13.04.2024: WEB
V úterý 30. dubna budou stuštěny nové internetové stránky pro naše farnosti.

29.03.2024: Pouť
V sobotu 27. dubna bude diecézní ministrantská pouť do Rajhradu.

27.03.2024: Přání
Přeji všem farníkům požehnané Velikonoční svátky vzkříšení Ježíše Krista.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server