Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání 4. neděle velikonoční4. neděle velikonoční 2021 B

Jan 10, 11 - 18

Dnes máme neděli Dobrého pastýře a Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Dnes tedy budeme mluvit o pastýři a ovečkách. Slova ovce a pastýř se v Bibli vyskytují mnohokrát. Být pastýřem ovcí bylo časté izraelské povolání. Nejznámějším biblickým pastýřem byl David, kterého Hospodin povolal od ovcí, aby se stal králem. Jemu se připisuje velmi krásný žalm 23: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.

Pastýř nosil plášť z ovčí kůže, do kterého se mohl zahalit i v noci, mošnu na jídlo, prak, kterým zaháněl divoká zvířata, a zahnutou pastýřskou hůl. Izraelská krajina měla hodně roklin, ovce se mohly zatoulat nebo ztratit. Pastýř šel před nimi a vedl je, ovce šly za ním. Každou znal jménem. A ovečky poznaly svého pastýře podle hlasu. Když se stáda různých pastýřů pomíchala, pastýři zavolali a stáda se opět správně rozdělila, protože každá ovce šla za hlasem svého pastýře. Večer ovce procházely pod pastýřskou holí a pastýř je počítal. Pastýř hlídal ovce ve dne v noci. Ovečka potřebuje, aby jí pastýř vyhledával potravu a vodu, léčil ji a obvazoval rány.

V evangeliu jsme slyšeli, jak Pán Ježíš říká: Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Mám i jiné ovce. Také ty musím přivést. Pán Ježíš za své ovce dává život. Všechny chce přivést do jednoho ovčince. Pán Ježíš je náš pastýř a stará se o nás. Pečuje o nás, vede nás, mluví k nám. Učíme se naslouchat jeho hlasu v Božím slově. Když se ztratíme, hledá nás. Můžeme k němu přijít, odpouští nám hříchy. Dal za nás svůj život. Je krásné mít takovou péči. Tak se z toho dnes radujme a buďme za to vděční.

 Každý z nás je pozván, aby nejprve byl ovečkou, o kterou se stará Ježíš, dobrý pastýř. Ale postupně se máme stávat pastýři i my a vést druhé. Podle Ježíšova vzoru a v jeho duchu, tím, že plníme tak jako on příkazy lásky nebeského Otce. Opravdový život znamená dávat lásku a sebe z lásky těm, které nám on svěřil.

Slovo pastýř vztahujeme také na biskupy a kněze. Oni jsou duchovními pastýři. Podle Ježíšova vzoru a ve spojení s ním pečují o duchovní prospěch lidí, kteří jsou jim svěřeni. Farnost je vlastně jejich rodina. Proto máme také Den modliteb za povolání. Modleme se nejen za svého faráře, biskupa, papeže, ale za všechny současné pastýře i za ty budoucí. Aby bylo stále dost těch, kdo nám budou sloužit.

 


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 25. 04. 2021 | 528 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
16.07.2022: Pouť
V neděli 4. září v 9.30 bude poutní mše svatá v Katově.

16.07.2022: Pouť
V neděli 14. srpna v 11.00 bude poutní mše svatá na Úsuší.

16.07.2022: Pouť
V neděli 31. července v 9.30 bude poutní mše svatá v Křižínkově.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server