Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání Seslání Ducha svatéhoSeslání Ducha svatého 2021 B

Jan 15,26.16,15

Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. V prvním čtení jsme slyšeli, jak se v den letnic ve večeřadle ukázaly nad hlavami apoštolů jazyky jako z ohně. Všichni byli naplněni Duchem svatým. Dříve ustrašení učedníci byli Duchem svatým proměněni. Najednou začali neohroženě mluvit o tom, že Ježíš je ten Bohem slíbený Mesiáš, kterého lidé ukřižovali, ale on vstal z mrtvých. Díky neohroženému kázání apoštola Petra uvěřilo v ten den v Pána Ježíše a dalo se pokřtít na tři tisíce lidí. Jak je možné, že Duch svatý apoštoly tak proměnil? Nechali se jím formovat. Také my se máme nechat formovat Duchem svatým, jedině tak z nás může být něco krásného a užitečného, něco, co chce Bůh. I dnes církev potřebuje lidi, kteří jsou zapáleni pro víru, kteří jsou ochotní vydávat o něm svědectví. Prosme dnes při mši svaté Ducha svatého, aby i nás zapálil a proměnil. Abychom obnovili všechny dary Ducha svatého, které jsme dostali už při křtu a v plnosti při svátosti biřmování.

Dnes si připomínáme, že Otec spolu se Synem nám dávají svého Ducha, toho Ducha, který působil v Ježíšově těle, v jeho životě. Dávají nám ho, abychom v tomto světě mohli žít Božím životem a splnit poslání, které nám Bůh svěřil. V dnešním úryvku z 15. a 16. kapitoly Janova evangelia je kladen důraz na trojí působení Ducha   svatého v nás. Zaprvé Duch svatý vydává svědectví o Kristu a nás k tomu uschopňuje také. Nejprve nám, podobně jako prvním učedníkům, osvětluje, kdo Ježíš je a co pro nás vykonal. Jen v Duchu svatém jsme schopni poznat Ježíše takového, jaký skutečně je. Vzbuzuje v nás úžas nad Boží dobrotou a věrností, vede nás k vděčnosti a chvále. Duch svatý v nás také podněcuje touhu, abychom Ježíše milovali a otevírali se jeho lásce.

 

V síle této lásky jsme povoláni svědčit o tom, co pro nás Ježíš Kristus udělal, co pro nás znamená a co je připraven darovat všem, za které zemřel a prolil svou krev. To, co jsme s Ježíšem prožili a co v našem životě koná, si nemůžeme nechat pro sebe. Naplňme slova dnešního evangelia: Vy také vydávejte svědectví. Zadruhé se Duch svatý jako Duch pravdy a Přímluvce stává v tomto světě naším průvodcem. Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Díky Duchu svatému můžeme zakoušet Ježíšovu reálnou přítomnost, protože nám ho v tomto světě zpřítomňuje. Duch svatý působí také přímo v nás, v našem srdci, osvětluje naši mysl a vede nás po Božích cestách. Díky němu můžeme pozorovat Boží stopy v našem životě, jak si nás sám Bůh vede. Duch svatý nás přivádí k pochopení toho, co se děje v našem životě, kolem nás i ve světě. Bez Ducha svatého by náš život, události, které nás potkávají, i směřování celé společnosti byly pro nás nepochopitelné, neboť Boží nepřítel se velmi snaží, abychom nerozuměli tomu, co se kolem nás odehrává. Právě Duch svatý nám pomáhá interpretovat to, co prožíváme, i to, co se má stát. Tak jako učedníci nejsme ani my schopni hned všechno pochopit. Duch svatý nám však postupně odkrývá věci, týkající se Božího království i našeho života.

Zatřetí nás Duch svatý vede k oslavě Ježíše především tím, že nás stále více připodobňuje Ježíši Kristu. Neboť Boží sláva je v tom, když co nejvíce nás, bratří a sester, budeme zrcadlit Ježíšovu tvář, jeho lásku, pokoru, dobrotu a jeho milosrdenství. V životě každého     z nás se má zjevit Ježíšova sláva a Duch svatý nás vede k životu, jakým žil Pán Ježíš ke slávě Otcově. To je naplněním života každého Ježíšova učedníka.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 22. 05. 2021 | 932 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
09.02.2024: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v 9.00 v Křoví v 15.00 v Deblíně.

09.02.2024: Pomazání
V neděli. 18. února se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

26.01.2024: Obnova
16. až 18.února bude postní duchovní obnova v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server