Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

Kázání Slavnost Nejsvětější TrojiceSlavnost Nejsvětější Trojice 2021 B

Dnes slavíme Nejsvětější Trojici. Je to pro nás veliké tajemství. Když máme nějaké tajemství, komu ho svěříme? Jen těm nejbližším, nejlepším přátelům, těm, kterým důvěřujeme. Tajemství neříkáme kdekomu. Bůh má také své tajemství a svěřil ho nám, lidem. Jak úžasně nás má rád a jak nám důvěřuje, když nám svěřil své nejvnitřnější tajemství. Boží tajemství je to, že Bůh je jeden ve třech osobách. Je to Otec, Syn a Duch svatý. My lidé bychom na toto tajemství nikdy nepřišli, kdyby nám ho nezjevil Bůh skrze Pána Ježíše. Ježíš hovořil s Bohem, svým Otcem. Slíbil příchod Ducha svatého, který je Bohem stejně jako Otec a Syn.

Lidé se od nepaměti snažili nějakým způsobem přiblížit tajemství Nejsvětější Trojice. Hledali příklady v přírodě a snažili se toto tajemství nějak zobrazit. Známým příkladem je třeba voda. Voda existuje v podobě tekutiny, ledu a páry. Tři různé skutečnosti, pokaždé je to voda. Všechna přirovnání však jsou nedostatečná k vyjádření Boží skutečnosti. Pochopení Boží Trojice přesahuje možnosti lidského rozumu. Nemůžeme je nijak zobrazit. Ale víme, že každý z nás je pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, to je ve jménu Nejsvětější Trojice. Můžeme tedy říci, že v každém z nás Nejsvětější Trojice přebývá.

Když se zeptáme malého dítěte: Čí jsi? Většinou odpoví: Jsem maminčin. Podobné je to i s naším označením křesťan. Být křesťanem neznamená jen patřit do lidského společenství, ale být ve společenství s Bohem. V jeho jménu jsme byli pokřtěni a od této chvíle jsme se stali Božími dětmi. Na otázku: Čí jsi? Můžeme odpovědět: Jsem Boží, patřím Bohu. To, že patříme a chceme patřit Bohu, vyjadřujeme i tím, jak začínáme každou modlitbu. Začínáme ji ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kromě toho, že tímto znamením vyznáváme svou víru a říkáme, že patříme Bohu, mělo by to znamenat něco víc. Znamení kříže ukazuje, že nejen věříme v Boží Trojici, ale i chceme vytvářet vztahy podobné těm, které jsou v Nejsvětější Trojici. Jako v Nejsvětější Trojici není místo pro hněv, nenávist, pomstu, ale je to společenství naplněné láskou, tak i my máme být lidmi porozumění, odpuštění a dobrých vztahů. K takovému způsobu života nás povzbuzuje apoštol Pavel: Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Až se budeme žehnat a připomínat si slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Zkusme si v této chvíli uvědomit, že máme v tomto jménu Nejsvětější Trojice žít. To znamená spojovat se s Bohem v modlitbě a žít ve vztahu pokoje a lásky s druhými, a tak ukazovat, že patříme Bohu. Je také dobré často užívat ve svém životě tuto střelnou modlitbu: Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i na věky věků. Je to nejkratší a nejkrásnější modlitba Boží chvály.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 30. 05. 2021 | 624 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
26.11.2022: Mikuláš
V neděli 4. prosince možná přijde po mši svaté Mikuláš.

26.11.2022: Biřmovanci
V pátek 2. prosince v 18.00 je setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

12.11.2022: Advent
V neděli 27. listopadu bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server