Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ
POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ
(přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 26. září 2021)

Milé sestry, milí bratři,
na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala
nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy
zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem
postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami
vaší pomoci modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními
dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou po započtení zaslaných darů přes portál donátor.cz ? vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.
Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru
covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří
během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů
bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat
i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.
Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy
na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců,
kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále
roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na
budoucnosti naší diecéze záleží.
Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se
blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka ?velké rodiny malých dárců?,
na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co
největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem,
kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.
Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo,
jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které
pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému
z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.
Ze srdce každému z vás žehnám.
Vás biskup Vojtěch


PRAKTICKÉ INFORMACE JAK SE STÁT DONÁTOREM

kněz, člen ERF nebo kontaktní osoba PULSu doplní předchozí informaci

Naše farnost se společně s ostatními farnostmi podílí na financování mezd všech
kněží diecéze. Proto donátorství, ke kterému nás otec biskup pozval, je pro naši
farnost stejně tak důležité jako zajištění prostředků pro chod farnosti (opravy,
energie atd.).
Děkuji všem, kteří se k donátorství již přihlásili, protože dary donátorů tento podíl
snižují a farnosti tak zůstává více prostředků pro farní aktivity. Věřím, že se řady
donátorů v naší farnosti rozrostou.
Aktuální informace o počtu donátorů a výši příspěvku naší farnosti najdete na
farním webu a na nástěnce v předsíni kostela.
Stát se donátorem je velmi snadné. Stačí kliknout na <https://donator.cz> nebo
vyplnit přihlášku, kterou obdržíte u východu kostela. Výše daru a způsob zasílání
(převodem, SIPO, přes kontaktní osobu atd.) je na vašem uvážení.
Ještě bych rád připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá
každá farnost 500 Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce.
Zároveň díky novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření
mohou využít všichni donátoři až 30 % slevu na dani z příjmu.
Pokud byste někdo potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, obracejte
se na faráře nebo členy ekonomické rady farnosti.

Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 27. 09. 2021 | 920 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
28.09.2023: Pouť

V neděli 8. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.


28.09.2023: Hody

V neděli 8. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.


28.09.2023: Úroda

V neděli 8. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server