Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 25. 9. do 2. 10. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 25. 9. do 2. 10. 2022


Neděle   25. 9. 26. Neděle v mezidobí

Úterý    27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Středa   28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka (doporučený svátek)

Čtvrtek 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek    30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota   1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle   2. 10. 27. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  25. 9.     7.45 za Farnost

pondělí26. 9.   18.00 za rodinu Pulkrábkovu, Babákovu, Uhrovu, živou a + přízeň

středa  28. 9.      7.45 za náš národ a mír ve světě

pátek    23. 9.  18.00 za živou a zemřelou rodinu Krátkou

sobota 1. 10.      7.45 na úmysl dárce

neděle  2. 10.     7.45 za P. Aloise Weigla, živou a zemřelou rodinu

Weiglovu, Hejtmánkovu a Pestrovu

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  25. 9.  9.30 za Oldřicha Urbana, rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buštovu, živou a zemřelou rodinu; za rodiče Nekvapilovy, syna Miloše,

rodinu Hladíkovu, Gruntovu a duše v očistci

středa  28. 9.   9.30 za rodinu Bartoškovu, syny Miloše a Josefa,

manžele Hajných, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

neděle  2. 10.  9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    25. 9. 11.00 za Růženu Maškovu, živou a zemřelou rodinu

Maškovu a Odehnalovu

čtvrtek   29. 9. 16.00 za Emílii Antlovu, rodinu Jakešovu, Madronovu, živou a + přízeň

neděle    2. 10. 11.00 Prosatín za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.810 Kč, Křoví 3.450 Kč, KNV 2.002 Kč

V sobotu 24. září v 11.00 byla pokřtěna Sára Lucie Sehnalová v KNV.

V sobotu 24. září v 13.00 byla pokřtěna Meda Terezie Golis v Deblíně.

Výuka náboženství: 26. 9. v Deblíně, 29. 9. v Katově, 30. 9. v Křoví.

V neděli 25. 9. v 14.00 Farní den na faře v Křoví z důvodu nemoci nebude.

V neděli 2. října v 7.45 bude při mši svaté poděkování za úrodu v Deblíně.

V neděli 2. října v 9.30 bude hodová mše svatá v Křoví.

V neděli 2. října v 11.00 bude poutní mše svatá k Panně Marii na Prosatíně.

Pokud máte zájem, od října začne na faře v Deblíně příprava na svátost biřmování. Tato svátost je nutná k tomu, abych mohl být kmotr u křtu.

Rok narození 2008 a starší se mohou přihlásit u svého faráře do 30. 9. 2022.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 22. 09. 2022 | 592 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server