Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH
MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022

Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma: Budete mými svědky. (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s církví celosvětovou.
V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide,dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo ?papežské?.
Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie až
na konec země. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.
Za modlitby a veškerou podporu papežských misií vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui
Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty,místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.
Papež František, jak na sebe prozradil v poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen ? sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: ?Kéž by Hospodin udělal z celého národa
proroky!? (Nm 11,29) Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.
Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce vám děkuje a ze srdce vám i vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 14. 10. 2022 | 214 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
21.01.2023: Sbírka
V Deblíně a okolí se vybralo v tříkrálové sbírce 73.242 Kč.

21.01.2023: Biřmovanci
V pátek 17.února v 18.00 je setkání biřmovanců na faře v Deblíně.

21.01.2023: Donátor
Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server