Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 23. 10. do 30. 10. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 23. 10. do 30. 10. 2022

 

Neděle 23. 10. 30. Neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)

Pátek   28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Sobota 29. 10. Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Neděle 30. 10. 31. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  23. 10.     7.45 za rodiče Knoflíčkovy, Juračkovy, živou a + rodinu

pondělí24. 10.   17.00 za Blanku Komprsovou, živou a zemřelou rodinu

úterý    25. 10.  15.00 pohřební mše svatá za Rudolfa Kropáčka

pátek    28. 10.  17.00 za rodinu Antlovu, Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

sobota  29. 10.     7.45 za Josefa Vitulu, živou a zemřelou rodinu

neděle  30. 10.   11.00 za Ottu Kropáčka

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  23. 10.   9.30 za Farnost

středa  26. 10. 17.30 mše svatá nebude

neděle  30. 10.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  23. 10.   8.00 za Marii Babičkovu, Jiřího Knoflíčka a celou rodinu

čtvrtek 27. 10. 16.00 mše svatá nebude

neděle  30. 10.   8.00 za Farnost

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  23. 10. 11.00 Za Aloise Kerbera, syna Jiřího, rodiče Juránkovy, živou rodinu a duše v očistci (otec Petr)

neděle  30. 10. 11.00 Za Josefa Vildomce, manželku, rodiče Vildomcovy, Urbánkovy a živou rodinu (otec Mirek)

úterý     1. 11. 16.30 příležitost k svátosti smíření

                        17.00 mše svatá

                        18.00 dušičková pobožnost na hřbitově

neděle    6. 11. 11.00 Za Miroslava Suchomela, dvoje rodiče, živou rodinu

a duše v očistci (otec Petr)

neděle  13. 11. 11.00 Za Farnost

 

Tuto neděli nás navštíví nový generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka, bývalý farář ve Svatoslavi. Při mši svaté představí akolyty pana Miroslava Staňka, který bude vypomáhat v této farnosti s bohoslužbou.


Ve sbírce se vybralo: Deblín 6.362 Kč, Křoví 3.101 Kč, KNV 3.126 Kč

V neděli 23. října bude při mši svaté sbírka na misie.

V neděli 23. října v 11.00 bude pokřtěna Zora Štěpaníková na Žernůvce.

V pátek 28. října v 11.00 v Křoví chtějí církevní manželství uzavřít Marcela Ráčková, bytem Křoví 77 a Lukáš Raichl, bytem Potoční 365, Drásov.

V sobotu 29. října v 11.00 v Deblíně chtějí církevní manželství uzavřít slečna Vejlupková a Radek Schottenberg, bytem Heroltice 53.

V neděli 30. října v 11.00 bude pokřtěn Jiří Mašek v Deblíně.

V pátek 4. listopadu v 17.00 je první setkání biřmovanců v kostele v Deblíně

V neděli 6. listopadu bude sbírka na Fond Puls na podporu našich kněží.

 

Dušičky:

Věřící v naší republice mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době

od 2. do 8. listopadu. Od 1. Do 8. Listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Biřmovanci:

Pokud máte zájem, od listopadu začne v Deblíně příprava na svátost biřmování. Tato svátost je nutná k tomu, abych mohl být kmotr u křtu. Další příležitost bude až za 10 let. Rok narození 2008 a starší se mohou přihlásit u svého faráře do 30.10.2022.

 

Fond Puls na podporu našich kněží:

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Ve farnosti Deblín máme 37 donátorů, tj. 27% farníků. Letos je třeba zaplatit 80.461 Kč, zbývá vybrat 34.516 Kč.

Ve farnosti Křoví máme 15 donátorů, tj. 16% farníků. Letos je třeba zaplatit 48.963 Kč, zbývá vybrat 29.403 Kč.

Ve farnosti Svatoslav máme 8 donátorů, tj. 36% farníků. Letos je třeba zaplatit 21.531 Kč, zbývá vybrat 9.931 Kč.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Rádi bych Vás informoval, že v této pro nás všechny nelehké době, PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora registrovaného od 1.10. do 31.12.2022. Pozvěte Vaše přátele k donátorství, aby se i oni stali energií Vaší farnosti. Vaše slovo je tím nejlepším doporučením.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 22. 10. 2022 | 479 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
26.05.2023: Přijímání
V neděli 11. června v 9.30 přijme poprvé Pána Ježíše 7 dětí v Křoví.

26.05.2023: Přijímání
V neděli 4. června v 11.00 přijme poprvé Pána Ježíše 5 dětí v Deblíně.

19.05.2023: Noc kostelů
V pátek 2. června bude od 18.00 do 22.00 Noc kostelů ve Svatoslavi.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server