Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 30. 10. do 6. 11. 2022Římskokatolická farnost Deblín, Křoví, Kuřimská Nová Ves a Svatoslav

Přehled bohoslužeb od 30. 10. do 6. 11. 2022

 

Neděle 30. 10. 31. Neděle v mezidobí

Úterý     1. 11. Slavnost Všech svatých (doporučený svátek)

Středa    2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Pátek     4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle   6. 11. 32. Neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  30. 10.   11.00 za Ottu Kropáčka

pondělí31. 10.   17.00 za Cyrila Papouška, živou a zemřelou rodinu

úterý      1. 11.  19.00 za dvoje rodiče a celou přízeň

středa     2. 11. 19.00 za Marii Mičánkovu, rodinu Mičánkovu, Marvánkovu, Kadlecovu a Jarmilu Urbanovu   20.00 dušičková pobožnost na hřbitově

pátek      4. 11.  16.30 příležitost k svátosti smíření

                          17.00 na úmysl dárce   18.00 adorace s večerem chval

sobota    5. 11.     7.45 na úmysl dárce

neděle    6. 11.     7.45 za Farnost

                                                   

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  30. 10.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

středa    2. 11. 17.00 příležitost k svátosti smíření

17.30 mše svatá za všechny zemřelé   18.30 dušičková pobožnost na hřbitově

neděle    6. 11.   9.30 za rodinu Dvořáčkovu, Piskovu, živou a zemřelou přízeň

za Jaroslava Weigla, jeho rodiče, rodiče Skulovy a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  30. 10.   8.00 za Farnost

čtvrtek   3. 11. 16.30 příležitost k svátosti smíření

17.00 mše svatá na úmysl dárce   18.00 dušičková pobožnost na hřbitově

neděle    6. 11.  11.00 za rodiče Pestrovy, Matouškovy, živé a zemřelé příbuzné

 

Svatoslav - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle  30. 10. 11.00 Za Josefa Vildomce, manželku, rodiče Vildomcovy, Urbánkovy a živou rodinu (otec Mirek)

úterý     1. 11. 16.30 příležitost k svátosti smíření

17.00 mše svatá na úmysl papeže   18.00 dušičková pobožnost na hřbitově

neděle    6. 11. 11.00 Za Miroslava Suchomela, dvoje rodiče, živou rodinu

a duše v očistci (otec Petr)

neděle  13. 11. 11.00 Za Farnost


Misie:Deblín 4.840 Kč,Křoví 4.553 Kč,KNV 3.412 Kč,Svatoslav 1.178 Kč

V neděli 30. října v 11.00 bude pokřtěn Jiří Mašek v Deblíně.

V pátek 4. listopadu v 17.00 je první setkání biřmovanců v kostele v Deblíně

V neděli 6. listopadu bude sbírka na Fond Puls na podporu našich kněží.

V pátek 11. listopadu v 18.00 je druhé setkání biřmovanců na fařev Deblíně

V neděli 13. listopadu bude v 11.00 při mši svaté křest jednoho dítěte v KNV.

V neděli 13. 11. nás navštíví nový generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka, bývalý farář ve Svatoslavi. Při mši svaté představí akolyty pana Miroslava Staňka, který bude vypomáhat v této farnosti s bohoslužbou.

V pondělí 14. listopadu bude v 17.00 Fatimský den.

 

 

Dušičky:

Věřící v naší republice mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době

od 2. do 8. listopadu. Od 1. Do 8. Listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

Biřmovanci:

Pokud máte zájem, od listopadu začne v Deblíně příprava na svátost biřmování. Tato svátost je nutná k tomu, abych mohl být kmotr u křtu. Další příležitost bude až za 10 let. Rok narození 2008 a starší se mohou přihlásit u svého faráře do 30.10.2022.

 

 

Fond Puls na podporu našich kněží:

Každý účastník bohoslužeb by měl za rok do Fondu Puls zaplatit 480 Kč.

Ve farnosti Deblín máme 37 donátorů, tj. 27% farníků. Letos je třeba zaplatit 80.461 Kč, zbývá vybrat 34.516 Kč.

Ve farnosti Křoví máme 15 donátorů, tj. 16% farníků. Letos je třeba zaplatit 48.963 Kč, zbývá vybrat 29.403 Kč.

Ve farnosti Svatoslav máme 8 donátorů, tj. 36% farníků. Letos je třeba zaplatit 21.531 Kč, zbývá vybrat 9.931 Kč.

Staňte se donátory své farnosti a přihlaste se na adrese donator.cz.

Rádi bych Vás informoval, že v této pro nás všechny nelehké době, PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora registrovaného od 1.10. do 31.12.2022. Pozvěte Vaše přátele k donátorství, aby se i oni stali energií Vaší farnosti. Vaše slovo je tím nejlepším doporučením.


Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 29. 10. 2022 | 677 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
10.11.2023: Advent
V neděli 3. 12. bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

10.11.2023: Volby
V neděli 19. 11. bude druhé kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

10.11.2023: Volby
V neděli 12. 11. bude první kolo volby do pastorační rady v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server