Menu
Vyhledávání
Kontakt
Římskokatolická fara Deblín 31,
664 75,
P. Petr Papoušek
mobil: 777 297 616
Návštěvnost
TOPlist
Informace

23. ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKYSLOVO OTCE BISKUPA PAVLA
K 23. ROČNÍKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Milí koledníci, dárci a podporovatelé Charity,v prvních dnech nového roku zavítají do měst a obcí naší diecéze opět koledníci Tříkrálové sbírky. Ve dnech od 1. do 15. ledna navštíví domácnosti, předají poselství o dobrých skutcích a požehnání do nového roku.
Tříkrálová sbírka je jedním z největších příkladů solidarity s lidmi v nouzi v České republice. I přes těžkosti, které v poslední době naše společnost prožívá, výtěžek sbírky stále roste, a s ním i pomoc Charity potřebným. Věřím, že i další ročník ukáže, že nám osudy druhých nejsou lhostejné.
Bez podpory Tříkrálové sbírky by se neobešel ani projekt Charitní záchranná síť,navazující na péči farností o ty nejpotřebnější, kterým se jinde pomoci nedostává. Tato síť pomoci je rozprostřena po celé brněnské diecézi a každý rok řeší tisíce případů. Z financí získaných sbírkou je možné uhradit například nečekané výdaje na zdravotní péči, potravinovou pomoc v kritické situaci nebo zajistit bezpečný nocleh.
Tříkrálová sbírka pomáhá také pečovat o seniory, řešit krizové situace matek s dětmi nebo vytvářet zázemí pro lidi s postižením. V uplynulé době se navíc ukázalo, že je potřeba být připravený i na nenadálé situace. S obdivem jsem sledoval, jak Charita dokázala reagovat po tornádu na jižní Moravě nebo ulehčit situaci při příchodu lidí, kteří prchali před válečným konfliktem z Ukrajiny. Toto vše se daří díky Vašim darům.
Děkuji všem, kdo přijmou koledníky Tříkrálové sbírky a podpoří dobré dílo. Děkuji také koledníkům a organizátorům, kteří sbírce věnují svůj čas.
Vše dobré přeje

Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský

Autor: P. Petr Papoušek | Vydáno dne 30. 12. 2022 | 294 přečtení | Vytisknout článek

K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!

Zobrazit všechny komentáře   

Novinky
09.02.2024: Křížová cesta
Každou neděli je pobožnost křížové cesty v 9.00 v Křoví v 15.00 v Deblíně.

09.02.2024: Pomazání
V neděli. 18. února se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných.

26.01.2024: Obnova
16. až 18.února bude postní duchovní obnova v Deblíně.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server