V sobotu 27. dubna se dva ministranti z Deblína a tři ministranti z Křoví v doprovodu otce Petra Papouška a Tadeáše Urbana ze Křoví vypravili na ministrantskou pouť do Rajhradu.


Naši poutníci se připojili k přibližně 50 ministrantům z děkanátu Velké Meziříčí a v 9 hodin ráno nasedli ve Velké Bíteši do autobusu, který tento děkanát vypravil. Aby to byla správná pouť, autobus cestující vysadil už v Želešicích, tedy asi 6 km od Rajhradu, odkud se šlo pěšky. V průběhu cesty všichni obdivovali výhled na Pálavu a okolí.


Po náročné procházce si poutníci chvíli odpočnuli, nasvačili se, a hned ve 13 hodin začala slavnostní mše svatá. Hlavním celebrantem byl biskup Pavel Konzbul a téměř 40 kněží z nejrůznějších farností brněnské diecéze koncelebrovalo.


Po mši byly pro všechny ministranty připravené různé zajímavé aktivity. Děti si mohli y vyzkoušet střílení z luku, virtuální realitu, letecký a F1 simulátor, chlapské řezání dřeva, používat kadidlo, nebo si zajezdit na autodráze. Na V programu nechyběly samozřejmě ani sportovní aktivity, jako například bumper balls a frisbee challenge. Ministranty nejvíce bavilo bumper balls.


Tento krásný slunečný den byl završen opékáním špekáčků s otcem biskupem. Poté se všichni vydali k autobusu a vrátili se zpátky do svých farností. Byl to dobře strávený den, pouť jsme si velmi užili.

diecezni-ministrantska-pout

Diecézní ministrantská pouť

Naši ministranti z Deblína a Křoví se zúčastnili Diecézní ministrantské pouti s otcem biskupem Pavlem Konzbulem.

27.4.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097814_663a50d6d153d414360685_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097809_663a50d18411e940150077_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097812_663a50d4bf8e9584327808_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715099940_663a592434fc0745925660_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097827_663a50e32aab8082688533_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097817_663a50d9a7847497551603_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097820_663a50dc5308f269670813_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097829_663a50e57c953456422891_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097822_663a50de86ca6247631867_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097831_663a50e7698b1430430450_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/farnostdeblin.cz/img/gallery/images/3832/947_1715097824_663a50e0d541f503428869_thumb.jpg