Zpět na původní článek na webu

Meditace ikony Trojice

Autor: J. Sojka <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Zamyšlení, Vydáno dne: 05. 08. 2007

Ikona Trojice RublevI ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
Rozhlédl se a spatřil: Hle proti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc... (Gn 18)


Meditace ikony Trojice - Olivier Clément stránky komunity Chemin Neuf