Zpět na původní článek na webu

Farní pouť do Litoměřic

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Stalo se, Vydáno dne: 24. 09. 2007

litomericeNa pozvání otce biskupa Pavla Posáda, kterého jsme mohli osobně poznat při naší poslední pouti v lednu v Třešti, jsme se v sobotu 8. září 2007 vypravili na farní pouť do Litoměřic.

 Dva takřka plné autobusy vezly celkem 95 poutníků ze Žernůvky, Deblína, Braníškova, Křoví, Katova, Křižínkova, Níhova, Kuřimské Nové Vsi a Kuřimského Jestřabí.

Přes centrum Prahy jsme zamířili do Litoměřic. Protože bylo ještě dostatek času, zastavili jsme se krátce na Národním hřbitově v Terezíně a pomodlili se za všechny oběti tohoto koncentračního tábora.

 V 10 hodin začala slavnostní bohoslužba v litoměřické katedrále, kterou celebroval otec biskup Pavel Posád. Společně jsme tak mohli oslavit svátek Narození Panny Marie. Po bohoslužbě nás otec biskup seznámil s historií katedrály a současností litoměřické diecéze. Po skvělém obědě v centrální školní jídelně naše kroky zamířily na hřbitov ke hrobu litoměřických biskupů a kardinála Trochty. Krátce jsme navštívili budovu bývalého semináře na Komenského ulici a pomodlili se v bývalé seminární kapli, kudy prošla generace bohoslovců a kněží. Kdo nebyl příliš unavený, mohl krátkou procházkou projít litoměřickým náměstím ke katedrále a prohlédnout si nádhernou katedrální věž. Své brány nám plně otevřelo litoměřické biskupství, kterým nás provázel otec biskup Pavel a bohatě pohostily jeho sestry.

Závěr našeho putování patřil poutnímu místu Doksany, kde jsme mohli poznat  i nelehkou situaci kněží a věřících na severu Čech a v Sudetech.

Domů jsme se vraceli v pozdních nočních hodinách, naplněni mnoha zážitky, zkušenostmi a poznatky, ale především živým slovem a příkladem otce biskupa Pavla.

Otče biskupe Pavle, velké díky za Váš čas, provázení po celý den po koutech Vaší diecéze, povzbudivá slova a příklad víry.

o. Oldřich

 

Své zkušenosti a zážitky z pouti do Litoměřic můžete zaslat na e-mail: deblin@centrum.cz 

nebo napsat do komentáře pod článkem.

 

Fotografie z pouti, po vyřešení technických problémů, budou zveřejněny co nedříve.