Zpět na původní článek na webu

Děkanská pouť do brněnské katedrály

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Stalo se, Vydáno dne: 08. 10. 2007

biskupV neděli 7. října 2007 se uskutečnila pouť tišnovského děkanství do brněnské katedrály v rámci oslav 230. výročí založení brněnského biskupství.

Fotky naleznete ZDE (z www.biskupstvi.cz)Takřka zaplněné dva autobusy z deblinské a křovské farnosti vyjely s poutníky kolem poledne do Brna.

Program v katedrále začínal ve 13. 30 hodin přivítáním a základními informacemi, se kterými nás seznámil deblínský rodák P. Tomáš Koumal. Krátce všechny přivítal úvodní promluvou otec biskup Vojtěch, který vyjádřil svou radost z naší přítomnosti. Spoléhá na náš život s Bohem a naše modlitby za něj i celou diecézi.

Následovalo představení všech farností našeho tišnovského děkanství. Deblínskou a křovskou farnost představil otec Oldřich, paní Antlová a sestra Benicie z Žernůvky. Na slavnostní mši svatou jsme se připravili modlitbou svatého růžence, který se předmodlíval generální vikář Jiří Mikulášek. Ten také předsedal společné poutní mši svaté. Další program nabízel možnost prohlídky Diecézního muzea, věže katedrály, krypty s pokladnicí, restaurace Živá voda, prodejny Domum a Benediktus. K posezení u kávy a vína byly připraveny také prostory budovy Petrov 2.

Děkanskou pouť zakončila společná eucharistická adorace v 18.30 hodin a svátostné požehnání. A pak už jen stačilo nastoupit do správného autobusu a vrátit se domů - bohatší o poznání nejen památek, ale především ze setkání s Bohem uprostřed společenství církve.

petrovpetrovpetrov


Vaše postřehy a zkušenosti z děkanské pouti můžete napsat na e-mail: deblin@centrum.cz nebo do komentáře pod článkem. Předem děkujeme.