Zpět na původní článek na webu

Oslava farního patrona sv. Mikuláše

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Stalo se, Vydáno dne: 14. 12. 2007

Každoročně celá církev oslavuje začátkem prosince svátek sv. Mikuláše, biskupa.
Protože farní kostel v Deblíně je zasvěcen právě tomuto světci, naše oslavy sv. Mikuláše jsou možná trochu jiné než v okolních farnostech.

 Slavnost sv. Mikuláše jsme oslavili při mši svaté v den jeho památky ve čtvrtek 6. prosince 2007 v 17 hodin ve farním kostele v Deblíně. Vrchol oslav však čekal až na neděli 9.prosince, kdy nedělní mše svatá byla místo v 7.45 hodin az těsně před polednem v 11 hodin.
Po slavnostní bohoslužbě byli všichni farníci pozváni na společný oběd v prostorách fary. Společně tak poobědvalo více než 80 farníků a mohlo tak obdivovat um našich kuchařek.
Po štědrém obědě ve 14.30 hodin následovala Mikulášská besídka (či spíše beseda) - kdy mezi nás přišel pobesedovat sv. Mikuláš doprovázený andílky a připomenul nám vše, co jsme během letošního primičního roku ve farnosti mohli prožít.

Děkuji všem, kdo se na organizaci letošních oslav sv. Mikuláše v deblínské farnosti podíleli i všem, kteří přijali pozvání na farní oběd a Mikulášskou besedu.

P. Oldřich Chocholáč